Kategoriarkiv: Tråkigheter

Rädda Ekedalsskolan!

Från föreningens sida vill vi uppmana alla våra medlemmar att anmäla sig och delta i Medborgardialogen på torsdag – Ekedalsskolan är en tillgång och ett värde för vårt område – en del av en unik kulturhistorisk miljö och för värdefull för att låta förstöras på grund av kortsiktigt tänkande.

Läs mer och anmäl ditt deltagande här!

Gustavsberg växer – så bygg gärna en ny skola i Charlottendal – men låt Ekedalsskolan vara kvar som den centralt placerade skola det är. Gå inte baklänges in i framtiden genom att lägga ned den finaste skolmiljön vi har i Gustavsberg! Ta med historien in i framtiden genom en varsam renovering av skolan och en förbättrad trafikmiljö!

Läs mer och anmäl ditt deltagande här!

Läs vårt öppna brev om varför Ekedalsskolan inte ska läggas ned!

Föreningen om Ekedalsskolans framtid

Under året som gått har förslagen och idéerna för Ekedalsskolans framtid varit många. Från föreningens sida har vi både följt utvecklingen noggrannt och även försökt att påverka den utifrån två viktiga uppgifter i våra stadgar:
”att verka för en god boendemiljö och trafikmiljö i och kring Höjdhagen”
och
”att värna området Höjdhagens kvalité som fortsatt kulturhistoriskt riks– och lokalintresse”.

Läs vårt ställningstagande inför den andra Medborgardialogen torsdag 7/9  2017 i vårt öppna brev.

Anmäl ditt deltagande i Medborgardialogen här!

Tidslinje – Ekedalsskolans framtid

Föreningen deltog i den första Medborgardialogen i december 2016 och förordade då det alternativ som skulle innebära minst ökning av antal elever (och ökning av bilar) och minsta påverkan på kulturmiljön i form av de historiska byggnaderna.

Förslaget efter den första Medborgardialogen blev istället en kraftigt utbyggd skola – från dagens ca 400 till i framtiden närmare 600 elever. Med det i minne  skickade föreningen i februari ett Öppet brev till de politiska partierna där vi pekade på de negativa konsekvenserna av en så kraftigt utbyggd skola – vilket var det förslag som förordades från kommunledningens sida. Fokus för vårt brev var den i stort sett outredda påverkan på vår trafikmiljö och den känsliga kulturmiljön som alltså stod inför stora förändringar.

Längre fram på vårkanten förändrades oväntat spelplanen när idén om en nedläggning av Ekedalsskolan med flytt av eleverna till en helt ny – ännu inte påbörjad – skola vid Charlottendal i andra änden av Gustavsberg.

För oss som ser oss som goda grannar till och vänner av Ekedalsskolan kom det förslaget mycket oväntat. Det känns också i grunden ogenomtänkt och mycket okänsligt mot det som vi som förening vill skydda. Att över en natt gå från att förorda renovering och en utbyggnad av skolan till att nu förorda nedläggning skapar självklart en stor oro och förvirring bland alla som är berörda.

I ett litet samhälle där mycket har förändrats på kort tid är en plats som haft en obruten skolverksamhet i långt över hundra år en viktig historiebärare. En nedsliten men ändå älskad skola där elever, föräldrar och personal i åratal – ja säkert decennier – har väntat på en genomgripande upprustning av skolan. Nu säger man istället plötsligt nedläggning – vilket ju också innebär att dagens elever dessutom får fortsätta sin skolgång i orenoverade lokaler – skolan ska ju ändå läggas ned…

Med föreningens stadgar och uppgifter i minne ville då i mitten av maj ytterligare förtydliga vår positiva inställning till Ekedalsskolan som den är idag, med förbehållet att den farliga trafikmiljön kring skolan måste utredas och förbättras för skolbarnen, bilisterna och de närboendes skull. I ett andra Öppet brev markerade vi vår positiva inställning till skolan som vår närmsta granne. Det är också den hållning vi väljer att stå fast vid inför den nära förestående andra Medborgardialogen nu på torsdag 7:e september.

Läs mer och anmäl ditt deltagande här!

Från föreningens sida vill vi uppmana alla våra medlemmar att anmäla sig och delta i Medborgardialogen på torsdag – Ekedalsskolan är en tillgång och ett värde för vårt område – en del av en unik kulturhistorisk miljö och för värdefull för att låta förstöras på grund av kortsiktigt ekonomiskt tänkande.

Gustavsberg växer – så bygg gärna en ny skola i Charlottendal – men låt Ekedalsskolan vara kvar som den centralt placerade skola det är. Gå inte baklänges in i framtiden genom att lägga ned den finaste skolmiljön vi har i Gustavsberg! Ta med historien in i framtiden genom en varsam renovering av skolan och en förbättrad trafikmiljö!

Läs mer och anmäl ditt deltagande här!

Ingen förbifart men inte heller något naturreservat…

De senaste dagarna har varit turbulenta med flera olika nyheter om den hotande Förbifarten genom Ekedalsskogen.

Medborgarförslaget om att tidigarelägga bildningen av naturreservat i Ekedalsskogen röstades ned av Alliansen. Oppositionen i form av S, Mp och V var däremot för att tidigarelägga naturreservatsbildningen.

Kommunstyrelsens planutskottet har fått en ny ordförande; Fredrik Sneijberg (L) som också deltog i vår morgonpromenad för värmdöpolitiker genom Höjdhagen.  Läs mer om morgonpromenaden här. Och läs mer i en artikel i NVP om planutskottets nya ordförande som alltså är den som utlovar följande i intervjun i NVP:

“Det blir ingen förbifart genom Ekedalsskogen och naturreservatsbildningen ligger fast som planerat”, säger nu planutskottets nye ordförande Fredrik Sneibjerg (L) i intervju med NVP. “Invånarnas signaler var tydliga på medborgardialogen kring detta”.

Mer finns också att läsa i gruppen Rädda Ekedalsskogen på Facebook.

Inbrottsförsök och stenkastning

I fredags kväll utsattes minst två hus på Gamla Vägen och Tjärnstigen för inbrottsförsök och/eller vandalism.  Så här beskrev en granne den ena händelsen:

“22/5 ca kl 18.45 var 2 st barn ca 12-13 år, klädda i mörkt o med näsduk över ansiktet, i korsningen dalvägen/gamla vägen och kastade sten på glasruta på ett hus. Polis tillkallades och de ska kolla runt. Håll uppsikt.”

Samma kväll hände följande på Tjärnstigen:

“Ökad vaksamhet?! En tråkig sak har hänt hos oss igår. Vi bor på Tjärnstigen och någon har krossat ytterfönstret på vårt badrumsfönster. Detta är andra gången samma fönster blir krossat på mindre än en månad! Ber er vara vaksamma och uppmärksamma och polisanmäla om något händer er. Det har vi gjort.”

Någon eller några ungdomar roar sig alltså med att krossa rutor i området.  Båda händelserna är polisanmälda och tre poliser var också här i fredags efter att anmälningarna gjordes. Vet du något mer kontakta polisen eller någon i arbetsgruppen för kontakt med de som blivit utsatta. Det går även bra att skriva kommentarer direkt, använd då formuläret längre ned på sidan.

Från föreningens sida kan vi just nu bara dela med oss av den information som kommer in. Finns det ett stort intresse bland oss boende finns alla möjligheter att genom föreningen göra insatser för ökad säkerhet. Vill du engagera dig i det arbetet är du välkommen att kontakta någon i arbetsgruppen eller maila info@hojdhagen.se!

Lite allmänna tips och råd om säkerhet i bostaden finns på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Genom en av våra medlemmar som nyligen installerat ett larm har vi också fått information om att säkerhetsföretaget Verisure just nu erbjuder alla medlemmar i föreningen rabatt på installationskostnaden för sitt larm. Läs mer under Erbjudanden – Larm från Verisure.