Kategoriarkiv: Årsmöte

Inför årsmötet torsdag 14/9 kl 19

Här är valberednings förslag till nyval inför årsmötet:

Ordförande (2 år)    Omval: Andreas Engberg

Ledamot (2 år)         Nyval: Marie Ringström

Ledamot (2 år)         Nyval: Preben Rydin

Ledamot (1 år)         Fyllnadsval: Camilla Knobe

Suppleant (1 år)       Omval: Eva Kai-Larsen

Suppleant (1 år)       Nyval: Karin Nordblom

Sittande styrelse tackar valberedningen för årets arbete med att hitta nya kandidater.

Motförslag mot valberedningens förslag är också alltid välkomna! Vid frågor nås valberedningen på valberedning@hojdhagen.se.

Lite från Årsmötet 2016

I torsdags var det återigen dags för föreningens årsmöte. Det andra i ordningen efter föreningens konstituerande årsmöte i september 2015 – då vi beslöt att bilda en förening för oss i Höjdhagen. Ett trettiotal personer hade slutit upp för att delta i mötet som genomfördes på ett snabbt och effektivt sätt. Stämningen var god och mycket information delgavs om året som gått och styrelsens arbete i olika frågor, föreningens finanser och visionerna för 2017.

Föreningen fick också två nya arbetsgrupper där den ena ska arbeta praktiskt med att rusta upp områdets lekplats med rutschkana och lekstuga och den andra ska undersöka möjligheterna att få tillbaka den gästparkering som försvunnit från Gamla Vägen under året. Arbetsgrupperna är löst sammansatta grupper av några av föreningens medlemmar med ett gemensamt intresse – till exempel lekplatsen eller trafikfrågor. Har du idéer på ytterligare arbetsgrupper är det bara att höra av sig till styrelsen!

Dagordningen och de flesta av de saker som avhandlades under kvällen finns med i bildspelet som visades på mötet – klicka här för att titta på det! Eller kika på bara dagordningen här nedanför!

Vi återkommer inom kort och publicerar då även det justerade protokollet.

dagordning2016

Årsmöte 15/9 – 2016

Nu är det dags!
Höjdhagens villaägareförenings årsmöte hålls i år torsdag den 15 september kl 19-21:00 i Ekedalsskolans matsal.

Varmt välkomna hälsar styrelsen 2015-2016!

Kontakta styrelsen på styrelsen@hojdhagen.se

Kontakta valberedningen på valberedning@hojdhagen.se

Styrelsens medlemmar:

Ordförande – Andreas Engberg
nyval/omval 2017

Kassör – Rutger Selin
nyval/omval i år (!)

Sekreterare – Christina Dackeus
nyval/omval i år (!)

Ledamöter: (väljs på två år)
Ulla Billving
nyval/omval 2017
Maria Kuha Palm
nyval/omval 2017
Staffan Almborg
nyval/omval i år (!)
Roland Åberg
nyval/omval i år (!)

Suppleanter: (väljs på ett år)
Gunnel Tempte
nyval/omval i år
Eva Kai Larsen
nyval/omval i år

Läs gärna förra årets konstituerande årsmötes protokoll för mer information!

Protokoll från årsmötet 2015

Årsmöte 10/9 – 2015

Höjdhagens villaägareförenings konstituerande årsmöte hölls torsdag den 10 september i Ekedalsskolans matsal. Med på mötet var 28 Höjdhagenbor som röstade ja till att anta föreningens stadgar och att välja föreningens styrelse. En medlemsavgift på 200 kronor per fastighet och år föreslogs och accepterades.

Styrelsens medlemmar:

Ordförande – Andreas Engberg

Kassör – Rutger Selin

Sekreterare – Christina Dackeus

Ledamöter – Ulla Billving, Maria Kuha Palm, Staffan Almborg, Roland Åberg

Suppleanter – Gunnel Tempte, Eva Kai Larsen

Efter mötet hölls ett konstituerande styrelsemöte där firmatecknare utsågs.

Läs gärna årsmötets protokoll för mer information!

Protokoll från årsmöte

Inför årsmötet 10/9 – 2105

Torsdagen 10/9 kl 19 är det dags för föreningens första årsmöte. Vi kommer då förhoppningsvis att anta stadgar och välja första styrelse utifrån det arbete som Arbetsgruppen gjort sedan startmötet i maj.

Arbetsgruppen har haft fyra officiella möten. Anteckningar och protokoll från dem finns att läsa här på hemsidan. Det förberedande arbetet med föreningens grundande har mynnat ut i följande dokument:

Kallelse och förslag till stadgar är också utdelade i brevlådan till alla fastigheter inom verksamhetsområdet.


Kallelse till konstituerande årsmöte i Höjdhagens Villaägareförening.

Datum: 10 september klockan 19:00 i Matsalen på Ekedalsskolan.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två protokollsjusterare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av ordförande 2 år
  Arbetsgruppens förslag: Andreas Engberg
 8. Val av kassör 2 år
  Arbetsgruppens förslag: Rutger Selin
 9. Val av fyra styrelseledamöter
  Arbetsgruppens förslag: Ulla Billving, Christina Dackéus, Eva Kai-Larsen, Maria Palm, Gunnel Tempte
 10. Val av två styrelsesuppleanter
  Öppet för förslag:
 11. Val av två revisorer 2 år
  Öppet för förslag:
 12. Val av två personer till valberedning
  Öppet för förslag:
 13. Val av festkommitté
  Öppet för förslag:
 14. Redovisning av medlemsläget
 15. Medlemsavgift 2016
 16. Uppdrag åt styrelsen att ansöka om organisationsnummer och registrera föreningen hos Skatteverket.
 17. Övriga frågor
 18. Avslutning

Hjärtligt Välkomna!

Arbetsgruppen för Höjdhagens Villaägarförening

Ps. Ta gärna med ett litet bidrag till omkostnader för mötet.