Kategoriarkiv: Höjdhagen

Ta det lugnt i trafiken…

Hösten är här och med den kommer mörkret på både morgon och eftermiddagar. Extra viktigt då att alla vi som kör med bil i Höjdhagen tar det lugnt och försiktigt. Vi som går måste tänka på att använda reflexer så att vi alltid syns i mörkret.

Det bor många barn i Höjdhagen så tänk på att barn kan komma ut på vägen från de flesta tomter.  Det är också många barn och familjer som går och cyklar längs Tvärvägen och Höjdhagsvägen för att komma till och från skolan.

Ta hand om varandra – kör långsamt i Höjdhagen!

Ekedalsskolan blir kvar!

Efter medborgardialoger och enkätundersökningar meddelade Allians för Värmdö genom ett pressmeddelande att Ekedalsskolan inte kommer att läggas ned.

Vi i föreningen är positiva till beskedet som i stort följer de förslag till utveckling som också vi har argumenterat för gentemot kommunstyrelse och ledande politiska företrädare i kommunen.

Villaägareföreningen har skickat flera öppna brev till ledande politiker i kommunen för att förtydliga vår syn på frågan. Läs mer genom att klicka på rubriken ovan och sedan gå vidare via föreslagna inlägg längst ned på sidan.

 

 

Höjdhagens Dag 26/8

Snart dags för Höjdhagens dag – med späckat schema!

Loppis på fotbollsplanen mellan kl 11-14. Ta med ett bord och sälj det du har över – eller kom och köp nya grejer för liten peng!

Kulturvandring med kommunantikvarien Lenore Weibull – kl 14 med samling vid fotbollsplanen.

På kvällen så klart vår årliga Gatufest! Vi lånar en bit av Höjdhagsvägen och så tar var och en med lite mat och dryck och bord och stolar – från kl 18!

Brukar bli riktigt trevligt ☀️

Har du frågor om något eller idéer om vad vi ska göra för aktiviteter nästa år så hör av dig!

Vi ses!

hälsar Höjdhagens Villaägareförening

genom Andreas

Ny medborgardialog om Ekedalsskolan torsdag 7 september

Alla följer väl turerna kring Ekedalsskolans framtid med spänning – och nu är datumet äntligen bestämt för den andra (!) medborgardialogen om Ekedalsskolan. Nu med det fjärde alternativet om flytt och nedläggning skolan öppet redovisat.

Är det verkligen rätt att lägga ned en omtyckt och fungerande verksamhet, som dessutom är del av en mer än hundraårig skoltradition på platsen? Anledning till nedläggningen är dessutom på grund av att man från kommunens sida inte kan eller vill ta hand om våra gemensamma värdefulla skolbyggnader. Mycket kortsiktigt tänkande.

För oss i Höjdhagen är frågan om vad som kommer istället för en skola också viktig. Hur kan man från kommunstyrelsens sida presentera ett förslag om nedläggning och flytt utan att samtidigt berätta vad man har för planer för byggnaderna och marken? Det finns garanterat många med stora planer som gärna lägger ett bud på hela området… I handlingarna inför Medborgardialogen står bara följande:  “Det ska noteras att alternativ 4 ovanstående inte tar hänsyn till det framtida nyttjandet av fastigheten där nuvarande skola är belägen. Fortsatt utredning kring detta och kostnaden härför skulle därmed behöva genomföras.”

Torsdag 7 september kommer det (kanske?) avgöras om Ekedalsskolan ska läggas ned eller inte, eller byggas ut för fler elever eller rentav bli en mindre skola – som är anpassad till de byggnader som finns idag.
Anmälan till dialogen öppnar 22 augusti.
Läs mer om alla alternativen och anmäl ditt deltagande på kommunens hemsida:

https://www.varmdo.se/kommunochpolitik/dialogochsynpunkter/medborgardialog/dialogfarstavikensskolaekedal7sep

Det går även bra att skicka in sina synpunkter till kommunen om man inte har möjlighet att själv delta den 7 september. Gör det!

Nedläggning av Ekedalsskolan?

Det senaste som nått föreningen efter alla turer kring Ekedalsskolan är att Allians för Värmdö nu gått ut med ett förslag där Ekedalsskolan flyttar och verksamheten på nuvarande plats läggs ned. Fastigheten och byggnaderna kan användas till andra ändamål – dock oklart vad. Skolan och elever flyttar till en nybyggd skola i Charlottendal  dvs ca 2-2,5 km från sin nuvarande plats.

Vid Medborgardialogen om Ekedalsskolans framtid fanns det här förslaget inte med bland de som diskuterades och att ett beslut nu ska fattas av kommunstyrelsen om bara två veckor känns minst sagt overkligt.

Länkar till mer information och diskussion finns här nedan:

Nyheten om förslaget på Moderaternas hemsida:
Underlag för beslut i kommunstyrelsen:
Artikel i NVP:
Pågående diskussion på Facebook-gruppen Värmdöbor:

Vårsamling i Höjdhagen Lördag 29/4

VÅRSAMLING I HÖJDHAGEN LÖRDAG 29/4

10-12 Städning och naturvård. Samling i lilla lekparken i korsningen Tvärvägen/Gamla vägen. Ta gärna med krattor, räffsor, skottkärror, sekatörer, sågar och andra lämpliga trädgårdsredskap.

12-13 Korvgrillning. (kött, vegetarisk och efter övriga önskemål som kan skickas till e-postadress nedan) Föreningen ordnar och bjuder.

13-14 Rundvandring i området med kommunens antikvarie Lenore Weibull som berättar lite om områdets historia.

Hoppas att vi ses!

Höjdhagens Villaägareförening

Frågor kan mailas till maria@hojdhagen.se

Öppet brev till partierna

Höjdhagens Villaägareförening har i veckan skickat ett öppet brev angående Ekedalsskolan  till de politiska partierna i Värmdö. I brevet ställer vi oss mycket frågande till om förslaget att bygga ut skolans kapacitet med 50% fler elever är ordentligt genomtänkt?

Som närmaste grannar till Ekedalsskolan är vi oroliga för hur en utbyggnad av skolan kommer att påverka vår närmiljö. Trafiksituationen runt skolan är redan idag hårt ansträngd vid lämning och hämtning och en utbyggd skola med ytterligare 200 elever skulle inte göra saken bättre.

Läs brevet som PDF eller  i sin helhet här nedanför:

Fortsätt läsa Öppet brev till partierna

Upprop för bättre trafikmiljö

Frågan om Ekedalsskolan och den ansträngda trafikmiljön engagerar! I dagarna har vår förening också nåtts av information om ett aktuellt Medborgarförslag på Värmdö kommuns hemsida. Förslaget tar sikte på att försöka förbättra och förenkla för barn och bilister som ska röra sig i samma trafikmiljö till och från skolan…

Skriv under e-förslaget direkt på kommunens hemsida!

Här nedan följer de konkreta åtgärder som läggs fram i e-förslaget:


Förslag på åtgärder för tryggare trafikmiljö kring Ekedal:

Skapa tydliga zoner för lämning/hämtning
1.Bygg en angöringszon på Gamla Skärgårdsvägen (se bild 2)
2.Skapa en avsläppningszonen (idag vändplats) och kommunicera att denna är för de minsta barnen vid Gröna villan (se bild 3)

Sänka hastigheten: Låg hastighet avgörande för trafiksäkerhet.
För att säkerställa att bilisterna håller hastigheten 30 km/h i anslutning till parkering och angöring räcker det inte enbart med skyltning. Fysisk utformning krävs för att åstadkomma lägre hastighet.
– Inför låg/gångfartsområde på Tvärvägen och Höjdhagsvägen
– Anlägg stenlagd mittmarkering på Gamla Skärgårdsvägen (jfr Gustavsbergsvägen)
– Anlägg upphöjd korsning vid Skärgårdsvägen/Höjdhagsvägen

Sprida ut trafiken
– Undersök om de skjutsande föräldrarnas lämning kan spridas ut över tid genom att barnen börjar vid olika tider (idag börjar flertalet samtidigt)
– Särskilj varutransporterna från övrig angöringstrafik i tid via tydliga upphandlingskrav

Informera personal, föräldrar och barn
– Om var lämning/hämtning sker
– Om vikten av låg hastighet
– Om vinsterna med att låta barnen ta sig till skolan själv
– Om säkra skolvägar
– Karta över säkra vägar till skolan
– Alternativ som ”gående bussar” mm

Skapa säker gångväg mellan skolans olika delar (Ekedal/Kvarnberget/Biblioteket)
– Trafikljus vid övergång till biblioteket/Kvarnberget (se bild 5)

Se över parkering/skyltning
– Ta fram pedagogisk skyltplan som tydligt visar reglering, föräldraparkering och personalparkering
– Kommunicera skyltplanen skyndsamt till personal, föräldrar samt boende i området


Från villaägareföreningens sida vill vi uppmana alla att skriva under för förslaget på kommunens hemsida. Två personer per hushåll kan skriva under.

Hela förslaget finns att läsa som PDF

Skriv under e-förslaget direkt på kommunens hemsida!