Kategoriarkiv: Internt

Inför årsmötet torsdag 14/9 kl 19

Här är valberednings förslag till nyval inför årsmötet:

Ordförande (2 år)    Omval: Andreas Engberg

Ledamot (2 år)         Nyval: Marie Ringström

Ledamot (2 år)         Nyval: Preben Rydin

Ledamot (1 år)         Fyllnadsval: Camilla Knobe

Suppleant (1 år)       Omval: Eva Kai-Larsen

Suppleant (1 år)       Nyval: Karin Nordblom

Sittande styrelse tackar valberedningen för årets arbete med att hitta nya kandidater.

Motförslag mot valberedningens förslag är också alltid välkomna! Vid frågor nås valberedningen på valberedning@hojdhagen.se.

Höjdhagens Dag 26/8

Snart dags för Höjdhagens dag – med späckat schema!

Loppis på fotbollsplanen mellan kl 11-14. Ta med ett bord och sälj det du har över – eller kom och köp nya grejer för liten peng!

Kulturvandring med kommunantikvarien Lenore Weibull – kl 14 med samling vid fotbollsplanen.

På kvällen så klart vår årliga Gatufest! Vi lånar en bit av Höjdhagsvägen och så tar var och en med lite mat och dryck och bord och stolar – från kl 18!

Brukar bli riktigt trevligt ☀️

Har du frågor om något eller idéer om vad vi ska göra för aktiviteter nästa år så hör av dig!

Vi ses!

hälsar Höjdhagens Villaägareförening

genom Andreas

Lite från Årsmötet 2016

I torsdags var det återigen dags för föreningens årsmöte. Det andra i ordningen efter föreningens konstituerande årsmöte i september 2015 – då vi beslöt att bilda en förening för oss i Höjdhagen. Ett trettiotal personer hade slutit upp för att delta i mötet som genomfördes på ett snabbt och effektivt sätt. Stämningen var god och mycket information delgavs om året som gått och styrelsens arbete i olika frågor, föreningens finanser och visionerna för 2017.

Föreningen fick också två nya arbetsgrupper där den ena ska arbeta praktiskt med att rusta upp områdets lekplats med rutschkana och lekstuga och den andra ska undersöka möjligheterna att få tillbaka den gästparkering som försvunnit från Gamla Vägen under året. Arbetsgrupperna är löst sammansatta grupper av några av föreningens medlemmar med ett gemensamt intresse – till exempel lekplatsen eller trafikfrågor. Har du idéer på ytterligare arbetsgrupper är det bara att höra av sig till styrelsen!

Dagordningen och de flesta av de saker som avhandlades under kvällen finns med i bildspelet som visades på mötet – klicka här för att titta på det! Eller kika på bara dagordningen här nedanför!

Vi återkommer inom kort och publicerar då även det justerade protokollet.

dagordning2016

Årsmöte 15/9 – 2016

Nu är det dags!
Höjdhagens villaägareförenings årsmöte hålls i år torsdag den 15 september kl 19-21:00 i Ekedalsskolans matsal.

Varmt välkomna hälsar styrelsen 2015-2016!

Kontakta styrelsen på styrelsen@hojdhagen.se

Kontakta valberedningen på valberedning@hojdhagen.se

Styrelsens medlemmar:

Ordförande – Andreas Engberg
nyval/omval 2017

Kassör – Rutger Selin
nyval/omval i år (!)

Sekreterare – Christina Dackeus
nyval/omval i år (!)

Ledamöter: (väljs på två år)
Ulla Billving
nyval/omval 2017
Maria Kuha Palm
nyval/omval 2017
Staffan Almborg
nyval/omval i år (!)
Roland Åberg
nyval/omval i år (!)

Suppleanter: (väljs på ett år)
Gunnel Tempte
nyval/omval i år
Eva Kai Larsen
nyval/omval i år

Läs gärna förra årets konstituerande årsmötes protokoll för mer information!

Protokoll från årsmötet 2015

På gång i Höjdhagen!

Valborg lördag 30 april – Gemensam vårstädning klockan 10-12
I samband med Valborg gör vi en gemensam insats för utemiljön. Vi samlas på fotbollsplanen och röjer upp i någon del av Höjdhagen. Förra året röjde vi framgångsrikt vid fotbollsplanen och lekplatsen.
Kontaktperson: Andreas Engberg

Snigelveckan 2016
Så snart sniglarna vaknat är det dags att ge sig ut och jaga! Under våren kommer vi att utlysa en vecka för gemensam snigelbekämpning i våra trädgårdar. Ju fler vi är som plockar sniglar i egen trädgård på våren desto färre sniglar får vi alla till sommar och höst. Mer information om hur mördarsniglar bäst bekämpas kommer finnas på föreningens hemsida. När sniglarna väl vaknat kommer vi meddela att det är dags för Snigelveckan…
Kontaktperson: Staffan Almborg

Höjdhagens dag lördag 27 augusti
Boka in datumet för Höjdhagens dag redan nu! Har du idéer kring vad dagen ska innehålla är du välkommen att höra av dig till Festkommittén eller Styrelsen.
Några idéer just nu är loppis längs Höjdhagsvägen, försäljning och byte av växter, en guidad rundtur med trädgårdsvisning, öppen frågelåda kring hus och byggnadsvård och självklart en gatufest på kvällen!
Kontaktperson: Roine Holmberg

Föreningens årsmöte torsdag 15 september
Vi fortsätter att ha föreningens årsmöte i Ekedalssskolan matsal. Mötet kommer att behandla inkomna motioner samt välja kassör, sekreterare och två ledamöter till föreningens styrelse.
Kontaktperson: Rutger Selin

Snart dags för styrelsemöte!

Tisdag 8 mars träffas vi igen för årets andra styrelsemöte. Är Du också intresserad av att engagera dig i föreningen i en fråga som du brinner för? Har du tips, idéer eller andra funderingar? Eller vill du bara vara med och lyssna på styrelsemötet?
Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Prata med den av oss som du känner bäst, eller maila direkt till andreas@hojdhagen.se. Du kan också ringa eller skicka SMS till 0739-303911.

Höjdhagens Villaägareförening är ung och kan bli precis vad vi gör den till – var med och påverka du också!

Andreas Engberg
Gjutarstigen 2
Ordförande

Årsberättelse 2015

Hej Höjdhagen!
Nu finns ett utskick från villaägareföreningen i era postlådor. Info om inbetalning av medlemsavgift för 2016 och varför vi vill att ni alla ska vara med. Vi sammanfattar 2015 och ser fram emot 2016!

Även info från Värmdö kommun om ändrade regler kring bygglov och bygganmälan i bland annat Höjdhagen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Läs utskicket som PDF här!

…eller läs här nedanför:


 

Hej igen!
2015 har varit ett händelserikt år för oss i Höjdhagen. Just nu finns det starka krafter som verkar för att förändra Gustavsberg och Höjdhagen. Vi tänker inte minst på planerna på en genomfartsled över Ekedalsskogen…

Vägen genom skogen är en av de saker som gjort att vi under 2015 samlats och bildat Höjdhagens villaägareförening. Men vi tänker också att:

 • vi tillsammans i en förening har vi långt större möjligheter att påverka det som händer i vår närmiljö.
 • vår förening ska verka för ökad trivsel genom att till exempel anordna Höjdhagens Dag varje sommar.
 • en fungerande förening bidrar till att bevara det som är unikt med Höjdhagen – inte minst för att det ska fortsätta vara lika attraktivt för bostadsköpare.

En förutsättning för att vi ska kunna värna vårt unika område är ett fortsatt engagemang från alla oss som bor i Höjdhagen!

Medlemskap i föreningen är helt frivilligt men vi uppmanar alla att komma med! Antalet medlemmar har stor betydelse för vår trovärdighet utåt och därmed också våra möjligheter att påverka. Årsmötet har beslutat om en årsavgift för 2016 på 200 kronor per fastighet.

Pengarna överförs till föreningens bankgiro: BG 119-3846

Märk inbetalningen med fastighetsbeteckning och efternamn. (Exempel: 1:125 Selin)

Medlemsavgifterna kommer i första hand att användas till kostnader för hemsida, bankgiro, kopiering, lokalhyror vid årsmöte och ev kostnader kring Höjdhagens dag.

Som medlem får du även fortsatt ta del av vårt medlemsbrev med aktuell information. Styrelsen kan erbjuda råd och stöd vid funderingar eller frågor som rör våra hus och trädgårdar, tillsammans har vi bott flera hundra år i Höjdhagen! Alla medlemmar har också möjlighet att få en gratis e-postadress enligt modellen ”valfritt@hojdhagen.se”.

Vi vill avslutningsvis tacka alla som deltagit och bidragit till starten av vår förening!  Med ert engagemang för vår gemensamma boendemiljö skapar vi tillsammans ökad trivsel och trygghet i Höjdhagen. Dessutom får vi också mer kunskap om husen, naturen och Höjdhagens unika historia.

Gott nytt 2016 önskar vi i styrelsen alla boende i Höjdhagen!

Andreas, Christina, Maria, Roland, Rutger, Staffan och Ulla

Nedan  kan du läsa ett axplock från föreningsåret  2015. Nu ser vi fram emot ett intressant 2016!

Höjdhagens villaägareförening 2015

April-maj

 • Idén till en förening föds när en väg genom Ekedalsskogen eller rakt genom Höjdhagen återigen diskuteras i kommunpolitiken. Hemsidan www.hojdhagen.se och Facebook-gruppen Höjdhagen skapas. 
 • Informationsmöte hålls där en arbetsgrupp tillsätts för att förbereda bildandet av föreningen. Arbetsgruppens insändare i protest mot vägplanerna publiceras i NVP. Kommunen beslutar sedermera att skjuta upp utredningen om en förbifart genom Ekedal tills vidare.

Juni-juli

 • Vi  bjuder in kommunstyrelsen till Höjdhagen för att visa hur en förbifart skulle fördärva hela området
 • Föreningen lämnar in ett remissyttrande på förslaget på ny detaljplan för Strandvik
 • Nya parkeringsregler börjar gälla i Gustavsberg och Höjdhagen. Föreningen efterlyser bättre information från kommun och vägförening 

Augusti-september

 • Höjdhagens dag med en gemensam insats för våra grönområden på förmiddagen och en välbesökt fest på kvällen
 • Första årsmötet hålls, stadgar fastställs och styrelse väljs
 • Öppet brev till Ekedalsskolan om trafiksituationen kring skolan. Brevet resulterar i ett konstruktivt möte med kommunens trafikingenjör och förändringar av skyltning mm.

Oktober-november

 • Kommunen inför nya riktlinjer för bygglov i de delar av Gustavsberg som är kulturhistoriskt riksintresse. Bygglov eller bygganmälan krävs nu även för friggebodar och andra bygglovsbefriade åtgärder
  Läs mer i rutan här nedanför!
 • Föreningsansökan är godkänd av Skatteverket och bankkonto öppnat

December

 • Föreningen skriver brev till kommunen med frågor om vad som nu planeras i korsningen Dalvägen // Gamla vägen


Striktare regler för ändringar av skyddade kulturmiljöer

Värmdö kommun har 2015 infört en striktare tolkning av reglerna för skyddade kulturmiljöer. Höjdhagen och andra områden med koppling till porslinsfabriken är del av riksintresset Gustavsberg och därmed skyddade som kulturmiljöer.

För oss boende innebär det bland annat att tidigare bygglovsbefriade åtgärder nu kräver kontakt med kommunen. Uppförande av friggebodar, staket, skärmtak, tak över uteplats mm ska anmälas till kommunen och godkännas av  kommunantikvarien.

Det dokument som finns tillgängligt heter Höjdhagen Gustavsberg – Bevarande och upprustning, råd och riktlinjer och är från 1992. Dokumentet finns som PDF på föreningens hemsida via länken ovan. Görs åtgärder eller förändringar som strider mot riktlinjerna kan kommunen kräva återställning, rivning och sanktionsavgifter.

Så vårt råd är enkelt – kontakta kommunen innan ni går vidare med förändringar på era fastigheter – för säkerhets skull.

 

 

Årsmöte 10/9 – 2015

Höjdhagens villaägareförenings konstituerande årsmöte hölls torsdag den 10 september i Ekedalsskolans matsal. Med på mötet var 28 Höjdhagenbor som röstade ja till att anta föreningens stadgar och att välja föreningens styrelse. En medlemsavgift på 200 kronor per fastighet och år föreslogs och accepterades.

Styrelsens medlemmar:

Ordförande – Andreas Engberg

Kassör – Rutger Selin

Sekreterare – Christina Dackeus

Ledamöter – Ulla Billving, Maria Kuha Palm, Staffan Almborg, Roland Åberg

Suppleanter – Gunnel Tempte, Eva Kai Larsen

Efter mötet hölls ett konstituerande styrelsemöte där firmatecknare utsågs.

Läs gärna årsmötets protokoll för mer information!

Protokoll från årsmöte

Inför årsmötet 10/9 – 2105

Torsdagen 10/9 kl 19 är det dags för föreningens första årsmöte. Vi kommer då förhoppningsvis att anta stadgar och välja första styrelse utifrån det arbete som Arbetsgruppen gjort sedan startmötet i maj.

Arbetsgruppen har haft fyra officiella möten. Anteckningar och protokoll från dem finns att läsa här på hemsidan. Det förberedande arbetet med föreningens grundande har mynnat ut i följande dokument:

Kallelse och förslag till stadgar är också utdelade i brevlådan till alla fastigheter inom verksamhetsområdet.


Kallelse till konstituerande årsmöte i Höjdhagens Villaägareförening.

Datum: 10 september klockan 19:00 i Matsalen på Ekedalsskolan.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två protokollsjusterare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av ordförande 2 år
  Arbetsgruppens förslag: Andreas Engberg
 8. Val av kassör 2 år
  Arbetsgruppens förslag: Rutger Selin
 9. Val av fyra styrelseledamöter
  Arbetsgruppens förslag: Ulla Billving, Christina Dackéus, Eva Kai-Larsen, Maria Palm, Gunnel Tempte
 10. Val av två styrelsesuppleanter
  Öppet för förslag:
 11. Val av två revisorer 2 år
  Öppet för förslag:
 12. Val av två personer till valberedning
  Öppet för förslag:
 13. Val av festkommitté
  Öppet för förslag:
 14. Redovisning av medlemsläget
 15. Medlemsavgift 2016
 16. Uppdrag åt styrelsen att ansöka om organisationsnummer och registrera föreningen hos Skatteverket.
 17. Övriga frågor
 18. Avslutning

Hjärtligt Välkomna!

Arbetsgruppen för Höjdhagens Villaägarförening

Ps. Ta gärna med ett litet bidrag till omkostnader för mötet.