Föreningen

Enligt stadgarna §1 är föreningens ändamål följande:
• att sammanföra villaägare i Höjdhagen för samråd och uppgifter kring gemensamma angelägenheter
• att verka för en god boendemiljö och trafikmiljö i och kring Höjdhagen.
• att värna området Höjdhagens kvalité som fortsatt kulturhistoriskt riks – och lokalintresse.
• att värna Höjdhagens unika arkitektur, bebyggelse och naturvärden
• att gentemot myndigheter, kommun, vägförening och trafikbolag verka i villaägarnas intresse 

Här kan du läsa mer om hur du blir medlem i Höjdhagens Villaägareförening.  Välkommen som medlem!