Upprop för bättre trafikmiljö

Frågan om Ekedalsskolan och den ansträngda trafikmiljön engagerar! I dagarna har vår förening också nåtts av information om ett aktuellt Medborgarförslag på Värmdö kommuns hemsida. Förslaget tar sikte på att försöka förbättra och förenkla för barn och bilister som ska röra sig i samma trafikmiljö till och från skolan…

Skriv under e-förslaget direkt på kommunens hemsida!

Här nedan följer de konkreta åtgärder som läggs fram i e-förslaget:


Förslag på åtgärder för tryggare trafikmiljö kring Ekedal:

Skapa tydliga zoner för lämning/hämtning
1.Bygg en angöringszon på Gamla Skärgårdsvägen (se bild 2)
2.Skapa en avsläppningszonen (idag vändplats) och kommunicera att denna är för de minsta barnen vid Gröna villan (se bild 3)

Sänka hastigheten: Låg hastighet avgörande för trafiksäkerhet.
För att säkerställa att bilisterna håller hastigheten 30 km/h i anslutning till parkering och angöring räcker det inte enbart med skyltning. Fysisk utformning krävs för att åstadkomma lägre hastighet.
– Inför låg/gångfartsområde på Tvärvägen och Höjdhagsvägen
– Anlägg stenlagd mittmarkering på Gamla Skärgårdsvägen (jfr Gustavsbergsvägen)
– Anlägg upphöjd korsning vid Skärgårdsvägen/Höjdhagsvägen

Sprida ut trafiken
– Undersök om de skjutsande föräldrarnas lämning kan spridas ut över tid genom att barnen börjar vid olika tider (idag börjar flertalet samtidigt)
– Särskilj varutransporterna från övrig angöringstrafik i tid via tydliga upphandlingskrav

Informera personal, föräldrar och barn
– Om var lämning/hämtning sker
– Om vikten av låg hastighet
– Om vinsterna med att låta barnen ta sig till skolan själv
– Om säkra skolvägar
– Karta över säkra vägar till skolan
– Alternativ som ”gående bussar” mm

Skapa säker gångväg mellan skolans olika delar (Ekedal/Kvarnberget/Biblioteket)
– Trafikljus vid övergång till biblioteket/Kvarnberget (se bild 5)

Se över parkering/skyltning
– Ta fram pedagogisk skyltplan som tydligt visar reglering, föräldraparkering och personalparkering
– Kommunicera skyltplanen skyndsamt till personal, föräldrar samt boende i området


Från villaägareföreningens sida vill vi uppmana alla att skriva under för förslaget på kommunens hemsida. Två personer per hushåll kan skriva under.

Hela förslaget finns att läsa som PDF

Skriv under e-förslaget direkt på kommunens hemsida!

Medborgardialog om Ekedalsskolans framtid

Tid : Lördagen den 10 december kl 10.00-13.00
Plats: Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11, Värmdösalen

Läs mer och anmäl Dig på kommunens hemsida!
http://www.varmdo.se/medborgardialog

Renoveringen av Ekedalsskolan är en högaktuell fråga just nu. Samtidigt som marken just nu bereds för utplaceringen av “paviljonger” längs Höjdhagsvägen så kallar kommunen till en Medborgardialog om skolans framtid – med kort varsel. 10/12 är det dags och vi från Höjdhagens Villaägareförening hoppas att många från området har möjlighet att gå på mötet som hålls i kommunhuset.

Föreningens ståndpunkter efter diskussioner på årsmötet och i styrelsen:

  • Verka för att skolan renoveras och rustas upp varsamt med traditionella metoder och så att den historiska lärmiljön kan bevaras
  • Verka för att utemiljön kring skolan tas bättre om hand och skötselansvaret för skolans skogsområden, idrottsanläggningar och grusplanen blir tydligare
  •  Verka för en förbättring av trafikmiljön i och kring skolan vid lämning och hämtning

Kontaktperson i styrelsen: Rutger Selin – kassor@hojdhagen.se

Kolla in Äppelappen!

Hela Höjdhagen är ju fullt av äpplen så här års – men vad är det för sorter? Ni som inte är riktigt säkra kan försöka ta reda på det med Äppelappen av Nordiska museet! Läs mer på museets hemsida eller ladda ned appen gratis direkt till din telefon via länkarna nedan:

 

Äppelappen till iPhone/Ipad

Äppelappen till Android

Äppelappen på webben

Ingen förbifart men inte heller något naturreservat…

De senaste dagarna har varit turbulenta med flera olika nyheter om den hotande Förbifarten genom Ekedalsskogen.

Medborgarförslaget om att tidigarelägga bildningen av naturreservat i Ekedalsskogen röstades ned av Alliansen. Oppositionen i form av S, Mp och V var däremot för att tidigarelägga naturreservatsbildningen.

Kommunstyrelsens planutskottet har fått en ny ordförande; Fredrik Sneijberg (L) som också deltog i vår morgonpromenad för värmdöpolitiker genom Höjdhagen.  Läs mer om morgonpromenaden här. Och läs mer i en artikel i NVP om planutskottets nya ordförande som alltså är den som utlovar följande i intervjun i NVP:

“Det blir ingen förbifart genom Ekedalsskogen och naturreservatsbildningen ligger fast som planerat”, säger nu planutskottets nye ordförande Fredrik Sneibjerg (L) i intervju med NVP. “Invånarnas signaler var tydliga på medborgardialogen kring detta”.

Mer finns också att läsa i gruppen Rädda Ekedalsskogen på Facebook.

Lite från Årsmötet 2016

I torsdags var det återigen dags för föreningens årsmöte. Det andra i ordningen efter föreningens konstituerande årsmöte i september 2015 – då vi beslöt att bilda en förening för oss i Höjdhagen. Ett trettiotal personer hade slutit upp för att delta i mötet som genomfördes på ett snabbt och effektivt sätt. Stämningen var god och mycket information delgavs om året som gått och styrelsens arbete i olika frågor, föreningens finanser och visionerna för 2017.

Föreningen fick också två nya arbetsgrupper där den ena ska arbeta praktiskt med att rusta upp områdets lekplats med rutschkana och lekstuga och den andra ska undersöka möjligheterna att få tillbaka den gästparkering som försvunnit från Gamla Vägen under året. Arbetsgrupperna är löst sammansatta grupper av några av föreningens medlemmar med ett gemensamt intresse – till exempel lekplatsen eller trafikfrågor. Har du idéer på ytterligare arbetsgrupper är det bara att höra av sig till styrelsen!

Dagordningen och de flesta av de saker som avhandlades under kvällen finns med i bildspelet som visades på mötet – klicka här för att titta på det! Eller kika på bara dagordningen här nedanför!

Vi återkommer inom kort och publicerar då även det justerade protokollet.

dagordning2016

Årsmöte 15/9 – 2016

Nu är det dags!
Höjdhagens villaägareförenings årsmöte hålls i år torsdag den 15 september kl 19-21:00 i Ekedalsskolans matsal.

Varmt välkomna hälsar styrelsen 2015-2016!

Kontakta styrelsen på styrelsen@hojdhagen.se

Kontakta valberedningen på valberedning@hojdhagen.se

Styrelsens medlemmar:

Ordförande – Andreas Engberg
nyval/omval 2017

Kassör – Rutger Selin
nyval/omval i år (!)

Sekreterare – Christina Dackeus
nyval/omval i år (!)

Ledamöter: (väljs på två år)
Ulla Billving
nyval/omval 2017
Maria Kuha Palm
nyval/omval 2017
Staffan Almborg
nyval/omval i år (!)
Roland Åberg
nyval/omval i år (!)

Suppleanter: (väljs på ett år)
Gunnel Tempte
nyval/omval i år
Eva Kai Larsen
nyval/omval i år

Läs gärna förra årets konstituerande årsmötes protokoll för mer information!

Protokoll från årsmötet 2015