Kategoriarkiv: Roligheter

Snart dags för styrelsemöte!

Tisdag 8 mars träffas vi igen för årets andra styrelsemöte. Är Du också intresserad av att engagera dig i föreningen i en fråga som du brinner för? Har du tips, idéer eller andra funderingar? Eller vill du bara vara med och lyssna på styrelsemötet?
Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Prata med den av oss som du känner bäst, eller maila direkt till andreas@hojdhagen.se. Du kan också ringa eller skicka SMS till 0739-303911.

Höjdhagens Villaägareförening är ung och kan bli precis vad vi gör den till – var med och påverka du också!

Andreas Engberg
Gjutarstigen 2
Ordförande

Trafikfrågor på agendan

Just nu är trafikfrågorna i fokus för föreningens arbete. Vår trafikgrupp förbereder ett antal motioner till Vägföreningens årsstämma 17 mars.

Har du lämnat in en motion? Skicka gärna en kopia till trafik@hojdhagen.se så publicerar vi information om motionen under trafik här på hemsidan!

Torsdag 28 januari kl 18.30 är det förmöte inför stämman med motionsskrivning och diskussion. Alla i Höjdhagen är välkomna! Vi samlar in idéer och formulerar våra motioner. Varje motion ska ha en fastighetsägare som avsändare men vi andra i området kan välja att ställa oss bakom en eller flera motioner.

Här är de motioner som just nu diskuteras:

  • Mer gatubelysning i området
  • Se över system för dagvatten, det blir översvämning på vissa ställen.
  • Gör hela Höjdhagen till ett lågfartsområde
  • Se över floran av trafikskyltar i Höjdhagen. Byt ut skyltar med gatunamnen till skyltar med samma typsnitt i området
  • Flytta den nyligen ditställds månlandaren/sandsilon vid fotbollsplanen till annan lämpligare plats
  • Fler förslag är välkomna!!!

Du är välkommen till Per på Formarstigen 1 kl 18.30 torsdag 28/1. Alla villaägare i Höjdhagen är medlemmar med rösträtt på stämman. Antingen går man dit själv eller lämnar fullmakt till någon granne som ska gå.

Redan 31 januari är sista datum för att lämna in motioner till stämman – som äger rum på kvällstid 17 mars. Du som privatperson har möjlighet att komma med förslag som kan godkännas av stämman!
Det vägföreningen förvaltar är enligt deras hemsida:

“- vägar och trottoarer med tillhörande diken, slänter och vändplaner

– vägbelysning med stolpar och ledningar

Det är alltså detta och ingenting annat som vägföreningen får göra.”
Läs gärna mer på: http://gustavsbergsvagforening.se

Styrelsemöte 1

Styrelsens första möte ägde rum den 8/10.

Innan mötet samlades några från styrelsen i runda huset för att ta del av kommunens planer kring trafiken i Gustavsberg.

Ny information gällande bygglov för friggebodar och andra byggnader på fastigheten har kommit upp då en av styrelsens medlemmar blivit stoppad att bygga en liten bod. Vi utreder saken vidare och försöker stämma möte med kommunens antikvarie. Det som verkar gälla är att det krävs bygglov för att bygga på kulturskyddad mark så kolla noga vad som gäller innan ni börjar lägga tid och pengar på att bygga.

Ansökan för föreningens bildande har skickats in till skatteverket och vi väntar nu på ett godkännande.

I arbetet med trafikfrågan i Höjdhagen och kring skolan har kontakt tagits med skolan och kommunen. Ett möte är inplanerat med kommunen för vidare diskussion. Har ni synpunkter som ni vill ska tas upp med kommunen angående trafiksituationen så maila till trafik@hojdhagen.se innan fredag 16/10.

Protokoll från mötet med mer information kan ni läsa här: Höjdhagens Villaägareförening möte 8 oktober 2015

Årsmöte 10/9 – 2015

Höjdhagens villaägareförenings konstituerande årsmöte hölls torsdag den 10 september i Ekedalsskolans matsal. Med på mötet var 28 Höjdhagenbor som röstade ja till att anta föreningens stadgar och att välja föreningens styrelse. En medlemsavgift på 200 kronor per fastighet och år föreslogs och accepterades.

Styrelsens medlemmar:

Ordförande – Andreas Engberg

Kassör – Rutger Selin

Sekreterare – Christina Dackeus

Ledamöter – Ulla Billving, Maria Kuha Palm, Staffan Almborg, Roland Åberg

Suppleanter – Gunnel Tempte, Eva Kai Larsen

Efter mötet hölls ett konstituerande styrelsemöte där firmatecknare utsågs.

Läs gärna årsmötets protokoll för mer information!

Protokoll från årsmöte

Bilder från Höjdhagens Dag – dagen

Från klockan nio och framåt på Höjdhagens Dag var ett trettiotal personer med och röjde kring fotbollsplanen och den lilla lekplatsen här i Höjdhagen. Manshöga brännässlor, en mindre snårskog, sly och ett dött träd var några av alla saker vi tog ned och forslade bort under förmiddagen fram till lunch. Ett halvdussin bollar upptäcktes, en sandlåda grävdes fram under en gräsmatta och diverse (o)gräsmarker slåttrades med både lie och röjsåg.

[portfolio_slideshow]

Stort tack till alla som ställde upp och var med på vårt initiativ – utan Er hade inget av det här hänt! De som dessutom ställde upp med både bil och släpvagn under dagen ska dessutom ha ett extra stort tack!

Höjdhagens dag 2015 – 29/8

Nu är det snart dags för Höjdhagens Dag! Lördag 29/8 händer det lite mer än vanligt i här i Höjdhagen… Höjdhagens Dag är en vilande tradition som vi nu vill återuppta!

Klockan 09 på förmiddagen samlas vi på fotbollsplanen nedanför Ekedalsskolan. Tanken är att vi ska försöka röja upp lite på några gemensamma grönytor i området. Runt fotbollsplanen och kanske på fler ställen om vi blir många som vill vara med. Insamlat ris kommer vi köra till återvinnings-centralen så om någon eller några med tillgång till släpvagn vill delta vore det väldigt värdefullt. Glöm inte heller att ta med dina bästa trädgårdsverktyg!

Klockan 15 finns möjlighet att göra “hembesök” i ett par olika hus och trädgårdar här i Höjdhagen. Vi öppnar upp trädgårdar och/eller hus för en titt. Vi kommer att besöka både ett hus som är renoverat och relativt mycket förändrat på insidan och ett hus som är nästan som det var när det byggdes. Samling i korsningen Dalvägen-Gamla vägen kl 15.

Vid 18-tiden börjar gatufesten!
Var: På en bit av Höjdhagsvägen, mellan Tvärvägen och Gamla vägen Hur: Ta med bord och stolar i din skottkärra, en lykta eller ljus och nåt gott att äta och dricka.
Musik? Absolut! Ta gärna med något instrument! Sånghäften fixar Roine.
Behöver du hjälp att frakta saker kan du kontakta festkommittén på fest@hojdhagen.se. Har du andra funderingar går det bra att kontakta Andreas Engberg (Gjutarstigen 2), Roine Holmberg (Gamla Vägen 14) eller Karin Nordblom (Formarstigen 3)

Vi hoppas att det här blir årets höjdpunkt! Vid hällregn får vi däremot improvisera hemmavid…

 

Sommarvandringar

Ni har väl inte missat Värmdö kommuns sommarvandringar 2015? Det är Kultur- och Fritidsenheten som slår ett slag för några av alla unika kulturmiljöer som finns i kommunen. Läs mer på kommunens hemsida!

Särskilt intressant är så klart vandringen onsdag 19 augusti som inleds uppe hos oss i Höjdhagen. Vi ses!

Gustavsbergs gröna kulturmiljöer II, tema: funktionalism 

Onsdag 19 augusti kl. 19.00 – 20.30 Vandring i Gustavsberg där vi tittar på de gröna bruksmiljöerna och funktionalismens bostadsområden. Vi besöker flera av Gustavsbergs kulturhistoriska områden och ser här hur man har hanterat grönskan och naturen i planeringen och gestaltningen. Det gäller både de äldre bruksgatorna och de funktionalistiska områden som ritades av arkitekten Olle Thunström från 1930-1960-tal.

Samling: Korsningen Höjdhagsvägen – Formarstigen, Gustavsberg, kl. 19.00. Pris: 80 kr betalas kontant på plats. Ciceroner: Anna Enberg, landskapsarkitekt och Ewa Juneborg, kommunantikvarie. Arr. Värmdö Kultur- och fritidsavdelning.

Lite sommarinfo

Den 9:e maj bjöd några av oss som bor i Höjdhagen in till ett öppet möte för att se intresset för en Villaägareförening. Mötet var välbesökt och stämningen positiv. Det hela ledde fram till att vi utsåg en arbetsgrupp för att kunna starta vår förening vid ett första årsmöte i höst.

Datum för årsmötet är bestämt till torsdag 10:e september. Vi hoppas att du också vill vara med och har möjlighet att komma när vi nu startar föreningen!

På gång:
Höjdhagens Dag – lördag 29:e augusti

Höjdhagens Dag är en vilande tradition som vi och den nya Festkommittén nu hoppas kunna återuppta igen. Vi hoppas kunna kombinera lite festligheter på kvällen med en gemensam insats för vår närmiljö på förmiddagen. Tanken är att vi tillsammans ska rensa upp och röja på några av våra gemensamma grönytor. De finns bland annat runt fotbollsplanen, vid lekplatsen med rutschkanan mm. Vi samlas vid 9 på fotbollsplanen vid Höjdhagsvägen och håller på åtminstone fram till lunch…
Insamlat ris kommer vi att köra till återvinnings-centralen i Brunn så om någon eller några med tillgång till släpvagn vill delta vore det väldigt värdefullt. Glöm inte heller att ta med dina bästa trädgårdsverktyg!

Vid 18-tiden fortsätter vi med gatufest! Vi ”lånar” en bit av Höjdhagsvägen, mellan Tvärvägen och Gamla vägen från bilarna och ställer upp våra bord o stolar. Vi hoppas att det blir årets höjdpunkt!

Föreningens första årsmöte – torsdag 10:e september kl 19


Ekedalsskolans matsal

På årsmötet kommer föreningens stadgar att fastställas och en styrelse att väljas. Förslag på stadgar och styrelse kommer att skickas ut en månad innan mötet. Inkom med synpunkter och förslag senast 2 veckor innan till arbetsgruppen@hojdhagen.se.
Kontakta oss gärna om du har frågor!
Andreas: 0739 – 30 39 11 andreas@vinkelboden.se
Ulla: 0706 -19 12 08 amanda.54@hotmail.com
Maria: 0735 -15 84 76 maria.kuhapalm@gmail.com

(Glöm inte att anmäla intresse för medlemskap på hemsidan eller lägg en lapp med namn, adress och kontaktuppgifter på Höjdhagsvägen 14)

Mer att läsa:
Här nedanför kan du läsa mer om vad arbetsgruppen gjort under maj och juni. Vill du veta mer finns ytterligare information på föreningens hemsida www.hojdhagen.se och diskussioner i Facebookgruppen Höjdhagen: www.facebook.com/groups/hojdhagen.

Arbetsgruppen

Under maj och juni har arbetsgruppen som tar fram förslag på stadgar och styrelse också arbetat med flera andra av de frågor som diskuterades under startmötet i början av maj.
Folkpartiets förslag på utredning av förbifart Höjdhagen och Ekedal
Föreningen har tagit ställning mot en ny trafikled i vårt närområde. Vi har gjort vår åsikt hörd på flera sätt:
· i en insändare i NVP – 25/5
· genom aktivt samarbete med nätverket Rädda Ekedalsskogen!
· medverkan på kommunfullmäktige – 27/5
· vi bjöd in kommunstyrelsen att besöka Höjdhagen och promenera längs den tänkta förbifartens sträckning längs Gamla Vägen (!) och Ekedalsskogen – 3/6

Kommunstyrelsen har skjutit upp beslutet om en utredning av ny trafikled till i höst. Beslutet ska också föregås av en medborgardialog. Föreningen kommer att ta fortsatt ställning mot en förbifart, men vi vill också uppmana alla som bor i Höjdhagen att ta chansen och säga sin mening i kommande medborgardialog. Mer information kommer när vi får veta mer från kommunen!

Nya tomter i korsningen Dalvägen – Gamla vägen
Vi har varit i kontakt med markägaren JM och uppmanat dem att hålla oss informerade om vad som händer med de nya fastigheterna.
Vi har framfört vår syn på:
· vikten av att ny bebyggelse överensstämmer andra hus i Höjdhagen
· att bergen bevaras och sprängningar undviks
· att gamla ekar och tallar får stå kvar så långt det är möjligt
· att åtgärder görs så stigen upp till elljuspåret kan vara kvar

Strandvik Föreningen har lämnat in ett yttrande på detaljplanen för Strandviksområdet och även ställt sig bakom Gustavsbergs Vänners yttrande.

Mer utförlig information finns på vår hemsida www.hojdhagen.se.

Kunskapsspridning
På hemsidan finns nu kommunens två häften om Höjdhagen att läsa eller ladda ned som PDF. Bra läsning i sommar för att få veta mer om områdets speciella historia, arkitekturen, naturen och kopplingen till Gustavsbergs Porslinsfabrik.

Gemensamma inköp
I samma anda undersöker vi nu intresset för ett gemensamt inköp av den speciella typen av fasadpanel som fortfarande sitter kvar på många av husen.
Den typen av panel hyvlas numera bara till på beställning. Priset är bara något dyrare per löpmeter men en startkostnad för hyvlingen tillkommer vilket gör det bra att vara flera som beställer samtidigt. Läs mer på hemsidan!

Erbjudande om installation av larm
Larm-företaget Verisure erbjuder nu våra medlemmar ett specialpaket vid installation av larm. Läs mer på hemsidan!


Saknar du något? Hör gärna av dig om du har idéer, tips eller själv vill jobba med eller mot något som ligger i vårt gemensamma intresse!

Gemensamt inköp av ytterpanel

Sommaren 2015 kommer föreningen organisera ett gemensamt inköp av den speciella dubbelspontade ytterpanelen på vinkelbodarna från hyvleriet hos Bygg-Ole Saltsjö-Boo (fd Nacka Trä) i Orminge. (Bild kommer…)

Vill du vara med eller veta mer – kontakta andreas@hojdhagen.se – 0739-303911.

Att gå ut och prisförfrågningar tillsammans gör att vi kan få bättre priser på allt från byggmaterial till olika typer av tjänster.

Panelen blir marginellt dyrare (1kr/lpm) än motsvarande standardpaneler. Ställkostnad om 2500:- tillkommer vilken delas mellan oss som beställer. Ju fler vi är desto bättre!

Att på ett varsamt sätt underhålla eller byta ut olika delar av ditt hus är det bästa sättet att behålla både utseendet och det kulturhistoriska värdet på din fastighet. Ett välbevarat och välskött hus värderas också betydligt högre än ett dåligt underhållet och förvanskat hus vid en försäljning.

Läs mer om gemensamma inköp!