Kategoriarkiv: Möten

Lite sommarinfo

Den 9:e maj bjöd några av oss som bor i Höjdhagen in till ett öppet möte för att se intresset för en Villaägareförening. Mötet var välbesökt och stämningen positiv. Det hela ledde fram till att vi utsåg en arbetsgrupp för att kunna starta vår förening vid ett första årsmöte i höst.

Datum för årsmötet är bestämt till torsdag 10:e september. Vi hoppas att du också vill vara med och har möjlighet att komma när vi nu startar föreningen!

På gång:
Höjdhagens Dag – lördag 29:e augusti

Höjdhagens Dag är en vilande tradition som vi och den nya Festkommittén nu hoppas kunna återuppta igen. Vi hoppas kunna kombinera lite festligheter på kvällen med en gemensam insats för vår närmiljö på förmiddagen. Tanken är att vi tillsammans ska rensa upp och röja på några av våra gemensamma grönytor. De finns bland annat runt fotbollsplanen, vid lekplatsen med rutschkanan mm. Vi samlas vid 9 på fotbollsplanen vid Höjdhagsvägen och håller på åtminstone fram till lunch…
Insamlat ris kommer vi att köra till återvinnings-centralen i Brunn så om någon eller några med tillgång till släpvagn vill delta vore det väldigt värdefullt. Glöm inte heller att ta med dina bästa trädgårdsverktyg!

Vid 18-tiden fortsätter vi med gatufest! Vi ”lånar” en bit av Höjdhagsvägen, mellan Tvärvägen och Gamla vägen från bilarna och ställer upp våra bord o stolar. Vi hoppas att det blir årets höjdpunkt!

Föreningens första årsmöte – torsdag 10:e september kl 19


Ekedalsskolans matsal

På årsmötet kommer föreningens stadgar att fastställas och en styrelse att väljas. Förslag på stadgar och styrelse kommer att skickas ut en månad innan mötet. Inkom med synpunkter och förslag senast 2 veckor innan till arbetsgruppen@hojdhagen.se.
Kontakta oss gärna om du har frågor!
Andreas: 0739 – 30 39 11 andreas@vinkelboden.se
Ulla: 0706 -19 12 08 amanda.54@hotmail.com
Maria: 0735 -15 84 76 maria.kuhapalm@gmail.com

(Glöm inte att anmäla intresse för medlemskap på hemsidan eller lägg en lapp med namn, adress och kontaktuppgifter på Höjdhagsvägen 14)

Mer att läsa:
Här nedanför kan du läsa mer om vad arbetsgruppen gjort under maj och juni. Vill du veta mer finns ytterligare information på föreningens hemsida www.hojdhagen.se och diskussioner i Facebookgruppen Höjdhagen: www.facebook.com/groups/hojdhagen.

Arbetsgruppen

Under maj och juni har arbetsgruppen som tar fram förslag på stadgar och styrelse också arbetat med flera andra av de frågor som diskuterades under startmötet i början av maj.
Folkpartiets förslag på utredning av förbifart Höjdhagen och Ekedal
Föreningen har tagit ställning mot en ny trafikled i vårt närområde. Vi har gjort vår åsikt hörd på flera sätt:
· i en insändare i NVP – 25/5
· genom aktivt samarbete med nätverket Rädda Ekedalsskogen!
· medverkan på kommunfullmäktige – 27/5
· vi bjöd in kommunstyrelsen att besöka Höjdhagen och promenera längs den tänkta förbifartens sträckning längs Gamla Vägen (!) och Ekedalsskogen – 3/6

Kommunstyrelsen har skjutit upp beslutet om en utredning av ny trafikled till i höst. Beslutet ska också föregås av en medborgardialog. Föreningen kommer att ta fortsatt ställning mot en förbifart, men vi vill också uppmana alla som bor i Höjdhagen att ta chansen och säga sin mening i kommande medborgardialog. Mer information kommer när vi får veta mer från kommunen!

Nya tomter i korsningen Dalvägen – Gamla vägen
Vi har varit i kontakt med markägaren JM och uppmanat dem att hålla oss informerade om vad som händer med de nya fastigheterna.
Vi har framfört vår syn på:
· vikten av att ny bebyggelse överensstämmer andra hus i Höjdhagen
· att bergen bevaras och sprängningar undviks
· att gamla ekar och tallar får stå kvar så långt det är möjligt
· att åtgärder görs så stigen upp till elljuspåret kan vara kvar

Strandvik Föreningen har lämnat in ett yttrande på detaljplanen för Strandviksområdet och även ställt sig bakom Gustavsbergs Vänners yttrande.

Mer utförlig information finns på vår hemsida www.hojdhagen.se.

Kunskapsspridning
På hemsidan finns nu kommunens två häften om Höjdhagen att läsa eller ladda ned som PDF. Bra läsning i sommar för att få veta mer om områdets speciella historia, arkitekturen, naturen och kopplingen till Gustavsbergs Porslinsfabrik.

Gemensamma inköp
I samma anda undersöker vi nu intresset för ett gemensamt inköp av den speciella typen av fasadpanel som fortfarande sitter kvar på många av husen.
Den typen av panel hyvlas numera bara till på beställning. Priset är bara något dyrare per löpmeter men en startkostnad för hyvlingen tillkommer vilket gör det bra att vara flera som beställer samtidigt. Läs mer på hemsidan!

Erbjudande om installation av larm
Larm-företaget Verisure erbjuder nu våra medlemmar ett specialpaket vid installation av larm. Läs mer på hemsidan!


Saknar du något? Hör gärna av dig om du har idéer, tips eller själv vill jobba med eller mot något som ligger i vårt gemensamma intresse!

Anteckningar från arbetsgruppens möte 2

Söndag 14/6 träffades arbetsgruppen igen för att stämma av kring arbetet med förslag på styrelse och stadgar inför start av förening. Även övriga aktuella frågor diskuterades, föreningens  synpunkter på detaljplanen för Strandvik, alla turer kring förslaget på en förbifart genom Höjdhagen/Ekedalsskogen, de nya tomterna vid Gamla vägen / Dalvägen, trädgård och naturvård mm.

Arbetsgruppen utökades också med en åttonde person. Vi säger välkommen till Christina Dackeus på Tvärvägen. Roligt att det finns många som vill engagera sig i föreningen!

Minnesanteckningar från mötet finns att ladda ned som PDF här: Protokoll RS-AE 20150615.

Har du idéer, frågor eller vill vara med och forma hur vår förening ska fungera och agera – skicka gärna ett mail till arbetsgruppen@hojdhagen.se.

Anteckningar från arbetsgruppens möte 1

Måndag 18/5 träffades vår nya Arbetsgrupp för första gången efter startmötet tidigare i maj. Här följer i punktform de viktigaste sakerna som framkom och beslutades under mötet.

Arbetsgruppen huvudsakliga uppgifter är följande:

 • Att förbereda inför första årsmötet som äger rum torsdagen den 10 september
  – ta fram förslag på stadgar
  – ta fram förslag på styrelsens sammansättning
  – ta fram förslag på personer till posterna i styrelsen
 • Att planera och genomföra Höjdhagendagen som blir lördagen 29 augusti
  – tanken är att vi försöker genomföra ett slags gemensam städdag på förmiddagen, lite naturvård i någon del av området
  – fler aktiviteter under eftermiddag och kväll samordnas med den nybildade festkommittén
  Mer information om Höjdhagendagen kommer inom kort!
 • Hålla koll på aktuella frågor som påverkar eller kan påverka Höjdhagen negativt. Frågorna varierar över tiden och utifrån de aktiva medlemmarnas engagemang.
  – Utredning om Förbifarten genom Ekedalsskogen
  – Utredning om Förbifarten längs med Gamla vägen (!)
  – Planerade nya hus vid korsningen Dalvägen – Gamla vägen, OBS! Bråttom att ta reda på mer !!!
  – Planarbetet med Strandvik
 • Starta upp utskott, eller grupper i föreningen där alla medlemmar ges möjlighet att delta i arbetet med det som engagerar dem mest. Just nu spirar följande utskott i föreningen:
  – Naturvård och trädgård
  – Hus och byggnadsvård
  – Festkommittén
  – Stoppa förbifarten
  – Bevaka byggplaner i området
  – Vår trafikmiljö
  – Bilda samfällighet?
  – Information, hemsida, medlemsregister
  Vill du engagera dig i något av utskotten, saknar du ett utskott och vill starta det eller är intresserad av föreningen kan du maila till arbetsgruppen@hojdhagen.se
  Intresseanmälan om medlemskap görs här!

 

 • På mötet pratade vi också om möjligheten att informera om erbjudanden och gemensamma inköp på hemsidan, eftersom ett aktuellt erbjudande kommit upp redan nu. Ingen ansåg att det stred med föreningens syfte att informera om / erbjuda medlemmarna rabatter eller bra priser.
 • Vi diskuterade också vikten av att nå ut till fler i området. Vi är tacksamma om alla som är intresserade av föreningen också hjälper genom att prata med sina grannar om att föreningen finns och att det är lätt och bra att vara med!
 • Ett eventuellt samarbete med mäklare i Gustavsberg diskuterades. Vi vill gärna nå ut med vår information till personer som funderar på att köpa hus i Höjdhagen så tidigt som möjligt.

Minnesanteckningar i sin helhet finns här: Protokoll AE 150518.

Har du idéer, frågor eller vill vara med och forma hur vår förening ska fungera och agera – skicka gärna ett mail till arbetsgruppen@hojdhagen.se.

Arbetsgruppen träffas måndag

På måndag kväll 18/5 följer vi upp startmötet och går igenom vad vi egentligen kom fram till… Det är den nybildade arbetsgruppen från startmötet som ska ses och dra upp planerna för den kommande tiden.

Följande 8 personer är med i arbetsgruppen och vi ska tillsammans förbereda uppstarten av föreningen och ett första årsmöte i september:

 • Staffan Almborg, Gamla vägen
 • Ulla Billving, Tjärnstigen
 • Andreas Engberg, Gjutarstigen
 • Eva Kai, Tvärvägen
 • Maria Palm, Höjdhagsvägen
 • Rutger Selin, Tjärnstigen
 • Gunnel Tempte, Dalvägen

Missade du startmötet 9/5 men ändå vill vara med och påverka formerna för föreningen är du välkommen att kontakt någon av oss på listan eller maila till foreningen@hojdhagen.se!

Gör gärna en intresseanmälan för kommande medlemskap här på hemsidan. Anmäl dig med kontaktuppgifter mm under Medlemskap i menyn till höger. Då kommer du få information om när föreningen startar och andra aktuella frågor.

För arbetsgruppen

/Andreas Engberg

Dagordning från startmötet

Bättre sent än aldrig brukar man säga så vi passar på att publicera dagordningen från startmötet som ägde rum i lördags 9/5.

Mötet var väldigt välbesökt trots vackert vårväder och vi räknade till cirka ett femtiotal personer i lokalen, plus barn!
En utförligare rapport från mötet kommer inom kort.
Titta gärna under Våra Frågor till vänster och Förbifart Östra Ekedal – där har vi redan nu fått upp lite mer information från mötet.

DAGORDNING STARTMÖTE 9/5 kl 10-12
1 Välkomna – mötet öppnas
2 Kort presentation av oss initiativtagare
3 Dagordningen
4 Idén med en förening
5 www.hojdhagen.se och gruppen Höjdhagen på Facebook
6 Ewa Juneborg, kommunantikvarie om “Höjdhagen – då och nu”
7 Våra hjärtefrågor
– Förbifart Ekedal
– Nybyggnad i vårt område
– Gemensamma grönytor
8 Era hjärtefrågor?
PAUS
9 Öppet forum
Förslag, idéer och synpunkter på vad vi kan använda föreningen till
10 Summering av punkt 7 – 10
11 En arbetsgrupp inför första årsmötet i höst
12 Lämna dina kontaktuppgifter här på mötet eller via hemsidan
13 Mötet avslutas

Vi återkommer som sagt med mer information – minnesanteckningar och protokoll inom kort!

Vänliga hälsningar
Arbetsgruppen

Informations- och startmöte lördag 9:e maj kl. 10

Välkommen till informations- och uppstartsmöte för en ny förening för oss som bor i Höjdhagen! Vi är några familjer som nu tillsammans tar initiativ till en intresseförening. Det händer mycket i Höjdhagen och i närområdet just nu och all utveckling är inte enbart av godo. Det finns många exempel på hur grannar kan gå samman i en förening och få en starkare röst. Vårt speciella område kommer påverkas mycket av både kommunens planer och byggföretaget JM:s kommande projekt i närheten. Vi vill att alla i Höjdhagen ska veta om vad som händer och gärna ta ställning till vad man tycker om de saker som påverkar vårt område. Här nedan är några exempel vi vill informera om:

 • Aktuella och planerade byggprojekt på Gamla Vägen, vid Strandvik och kanske även Tjärnstigen…
 • Kommunens planerna på en ny väg genom Ekedalsskogen. Från Skärgårdsvägen till Björnkärret, rakt genom skog, motionsspår och Stens Träsk.

Vår förening ska så klart också vara en positiv kraft för alla som bor i området och kunna jobba för förbättringar och trivsel inom många områden bland annat:

 • En gemensam röst för Höjdhagen vid Vägföreningens årsmöte
 • Grannsamverkan mot inbrott
 • Gemensam hantering av trädgårdsris
 • Skydd för gamla träd
 • En hemsida för smidigt informationsutbyte
 • Möjlighet att gemensamt planera framtida Höjdhagendagar, äppelplockning, loppis och andra idéer

Höjdhagen är ett unikt område på många sätt och tillsammans kan vi se till att det får fortsätta vara det även i framtiden!

 Vi ses i Ekedalsskolans matsal lördag 9:e maj klockan 10-12.00

Kontakta oss gärna om du har frågor – annars ses vi på mötet!
Andreas Engberg – Gjutarstigen 2
073-930 39 11 – andreas@vinkelboden.se

Staffan Almborg – Gamla Vägen 7
070-517 28 33 – staffan@gardener.com

Gå gärna med i gruppen Höjdhagen på Facebook.
Där kan du ställa frågor och komma med synpunkter och idéer:
http://www.facebook.com/groups/hojdhagen