Arbetsgrupper

Föreningen verkar inom olika områden genom sina arbetsgrupper. Arbetet är ideellt och målet för arbetsgruppen är att träffas med viss regelbundenhet och tillsammans driva arbetet med en eller flera aktuella frågor framåt.

Nedan följer en lista över de arbetsgrupper som finns i föreningen, en kort förklaring och vem som är sammankallande för gruppen:

Festkommittén

Planerar och förbereder gatufesten på Höjdhagens Dag i augusti tillsammans med styrelsen.
Karin Nordblom – Formarstigen
070-725 72 09 – fest@hojdhagen.se

Trafikgruppen

Arbetar med trafikfrågor tillsammans med Gustavsbergs Vägförening, Värmdö Kommun och Ekedalsskolan med flera.
Per Arvidsson – Formarstigen 1
0706-75 53 90 – trafik@hojdhagen.se

Grön samfällighet i Höjdhagen?

Vid årsmötet 2018 antogs en motion om att föreningen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att jobba vidare med frågan om en ny samfällighet för grönområden i och omkring Höjdhagen.

Grannsamverkan mot inbrott

Arbetar med information och att höja riskmedvetenhet i området , bland annat tillsammans med Polisen.
Andreas Engberg – Gjutarstigen 2

0739-303911 – andreas@hojdhagen.se

Bebyggelse & trädgård

Höjdhagen är ett unikt område och vi arbetar aktivt för att bevara det som gör vårt område speciellt. Arbetar bland annat med att samla in och sprida information till våra medlemmar och andra som är intresserade av Höjdhagen.

Utelek och idrott

Arbetar med att förbättra möjligheterna för utelek i området
Camilla Knobe – Tvärvägen 2
073-502 38 52 – camilla.granstrom@gmail.com

Byggplaner i Höjdhagen

Bevakar och undersöker vad som pågår i Höjdhagen och vårt närområde avseende nya byggen.
Andreas Engberg
0739-303911 – andreas@hojdhagen.se

Förbifart Ekedal

Håller koll på politiken och andra starka krafter som ibland får för sig att en ny väg rakt genom Ekedalsskogen vore en bra idé.

Renoveringen av Ekedalsskolan

Arbetar med att bevaka och påverka pågående renoveringen av Ekedalsskolan.

Vad väntar du på?

Vår förening blir vad vi gör den till så hör bara av dig om du har någon fråga som du vill jobba med under föreningens paraply!
Maila styrelsen@hojdhagen.se.