Förbifart Östra Ekedal

Det finns krafter i kommunen som verkar för att en ny väg ska dras i vårt områdes absoluta närhet. Höjdhagens villaägareförening är starkt kritiska till förslaget.

Nedan finns en bakgrund till hela frågan och mer information om vårt ställningstagande författat av Ulla Billving, bosatt i Höjdhagen och sedan tidigare aktiv för att stoppa Förbifarten.

Ulla Billving är föreningens kontaktperson i frågor som rör planerna på en förbifart genom Ekedalsskogen och Höjdhagen. Kontakta även Ulla om du också vill du engagera dig i föreningens utskott för förbifartsfrågan!
Ulla Billving – Tjärnstigen 2
0706-19 12 08 – ullabillving@outlook.com

Just nu pågår ett aktiv arbete med att Stoppa Förbifarten i form av folkinitiativet Rädda Ekedalsskogen som verkar huvudsakligen genom en grupp på Facebook. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i politiken kring vägar och skogar.

För den som vill läsa hela rapporten med tillhörande utlåtande och det beslut som togs på planutskottet så finns det här!

Man kan även leta sig fram till den via www.insynsverige.se. Värmdö kommun / kommunstyrelsens planutskott / sammanträde 2015-03-25.

sida 1_Page_01

Förbifart Östra Ekedal
I översiktsplanen för Värmdö kommun 2010-2030 fanns förslag på att reservera mark för en förbifart. Ett år tidigare hade en detaljplan för Centrala Gustavsberg antagits där man utanför planområdet hade ritat in förbifarten Östra Ekedal.

I samband med synpunkter på ÖPL samlade vi då in namn med underskrifter och via namninsamling på hemsidan ekedalsskogen.se Vi lämnade över ca 1000 namnunderskrifter och fick infört artiklar i NVP. På hemsidan som finns kvar fick partierna frågan hur de ställde sig till förbifarten inför valet 2010.  Det var endast FP som svarade ja på frågan om de stödde förslaget. Mp kom att ingå  i alliansen och frågan om förbifart lades på is.

Synpunkterna som framfördes från oss och många andra var

bilda ett naturreservat, områdets betydelse för friluftslivet, grönkil, kulturmiljöer av riksintresse motsäger intentioner i ÖPL.

Frågan om trafiklösningarna kom upp på bordet efter valet. Nu finns ett beslut i planutskottet om att Stadsgatunätet godkänns som trafikprincip för Gustavsbergs centrum. Detta innebär att en detaljplan ska utformas och tidsplanen innebär att ett samråd ska ske före årsskiftet.

I bedömningen av trafiklösningen står i tjänsteskrivelsen ” Om en förbifart över Östra Ekedal utförs kan man i ett senare skede av processen välja att inte bygga den nya gatan genom centrum.

Trafikverket har sagt nej till att bidra med pengar för förbifarter. Kommundirektören anser att det kan möjliggöra exploatering av nya bostäder.

Vad göra!!

När det kommer ett mer konkret förslag att lämna synpunkter på har vi påbörjat opinionsarbetet genom Facebook gruppen rädda ekedalsskogen och Höjdhagen  sprid vidare. Anders Tapper har startat den gruppen. Lägg gärna in bilder och inlägg och sprid information till vänner och föreningar. Vi kommer också att behöva göra en ny namninsamling och synpunkter kan naturligtvis lämnas enskilt till kommunen.

Ulla Billving 2015-05-09

Inlägg relaterade till Förbifart Ekedal

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.