Kontakta kommunantikvarien

Redan på föreningens startmöte var kommunens egen expert på kulturhistoria och värdefull bebyggelse på plats. Kommunantikvarien  har bland annat som uppgift att ge råd och stöd till oss som bor här – mitt i ett riksintresse för kulturmiljö.

Läs mer på Värmdö kommuns hemsida.