Kontakta kommunantikvarien

Redan på föreningens startmöte var kommunens egen expert på kulturhistoria och värdefull bebyggelse på plats. Ewa Juneborg är kommunantikvarie och har bland annat som uppgift att ge råd och stöd till oss som bor mitt i ett riksintresse för kulturhistorien.

Läs mer på Värmdö kommuns hemsida

eller kontakta Ewa Juneborg direkt via mail eller telefon 08-570 482 02.