Föreningen

Enligt stadgarna §1 är föreningens ändamål följande:
• att sammanföra villaägare i Höjdhagen för samråd och uppgifter kring gemensamma angelägenheter
• att verka för en god boendemiljö och trafikmiljö i och kring Höjdhagen.
• att värna området Höjdhagens kvalité som fortsatt kulturhistoriskt riks – och lokalintresse.
• att värna Höjdhagens unika arkitektur, bebyggelse och naturvärden
• att gentemot myndigheter, kommun, vägförening och trafikbolag verka i villaägarnas intresse 

Här kan du läsa mer om hur du blir medlem i Höjdhagens Villaägareförening.  Välkommen som medlem!

Föreningen hanterar medlemmarnas personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

De uppgifter vi använder för vår verksamhet är namn och mailadress. Vi har även uppgifter om våra medlemmars telefonnummer, gatuadresser, fastighetsbeteckning och inflyttningsår lagrad.

Ändamålet för dessa uppgifter är utskick av program och övrig information samt för att upprätthålla vårt medlemsregister. Den lagliga grunden för föreningens hantering av personuppgifter är samtycke.

Samtycket kan när som helst återkallas men innebär samtidigt att medlemskapet i föreningen upphävs. Föreningen hanterar endast personuppgifter för medlemmar. Om medlemskapet upphör raderas uppgifterna.

Vid frågor om vår hantering av personuppgifter, kontakta oss info@hojdhagen.se.