Kategoriarkiv: Dalvägen-Gamla vägen

Rivning av garage vid Dalvägen

Under 2015 började saker hända kring korsningen Dalvägen – Gamla vägen. I september blev de som hyrde garageplats i garagen uppsagda och i november ansökte markägaren om rivning av garagen.

Värmdö kommun har nu beviljat rivningslov för garagen, som ursprungligen byggdes för de boende i Höjdhagen, men som ju genom köp och försäljningar hamnat i annan ägo. Några garage har fram tills nyligen hyrts av boende i området men nu är det alltså slut på det. Närmaste grannarna har fått brev från kommunen om rivningslovet och har nu möjlighet att överklaga beslutet till Länsstyrelsen.

Enligt vad vi tidigare erfarit finns långt gångna planer på att bygga nya hus på platsen för och i anslutning till garagen. Föreningen har haft kontakt med markägaren för att etablera en kommunikation om vad som kommer att hända men har ännu inte fått några entydiga svar. Viktigt att komma ihåg är också att nya bostäder också leder till ökad trafik in och ut genom området.

Styrelsen har under 2015 diskuterat ett eventuellt ställningstagande från föreningens sida men vi har valt att inte ta aktiv ställning för eller emot byggnation på platsen. Genom aktiv kommunikation med markägaren och kommunens bygglovshandläggare och antikvarie hoppas vi däremot kunna påverka eventuella nybyggnationer avseende följande punkter:

  • husens utformning ska passa in i Höjdhagen avseende antal, storlek, kulör, material och byggnadsdetaljer
  • varsam hantering av befintlig naturmark, berg och uppvuxna träd som tall och ek
  • bevara naturmarken och ej förändra landskapet genom sprängningar
  • se till att stigen som idag leder upp till elljusspåret får vara kvar

Vi kommer nu arbeta för att etablera kontakt med markägaren för att få ta del av mer om planerna för platsen. Kommentera gärna i frågan här nedanför –  eller maila dina synpunkter till styrelsen@hojdhagen.se.