Historik

Höjdhagens Villaägareförening bildades i september 2015 efter ett initiativ från några familjer som bor i området.

Under våren 2015 stod det plötsligt klart att det nu mer än nånsin fanns behov av att kunna tala för Höjdhagen med en gemensam röst. De sedan 2010 nedlagda planerna på en väg genom Ekedalsskogen var nu åter framplockade. Det kraftfulla yttre hotet tillsammans med ett tydligt behov av att öka kunskapen och stoltheten över att bo i unika Höjdhagen gjorde att något nu kunde hända.

Texten nedan är från den öppna inbjudan till föreningens startmöte som ägde rum 9:e maj.


 

Informations- och startmöte lördag 9:e maj kl. 10

Välkommen till informations- och uppstartsmöte för en ny förening för oss som bor i Höjdhagen! Vi är några familjer som nu tillsammans tar initiativ till en intresseförening. Det händer mycket i Höjdhagen och i närområdet just nu och all utveckling är inte enbart av godo. Det finns många exempel på hur grannar kan gå samman i en förening och få en starkare röst. Vårt speciella område kommer påverkas mycket av både kommunens planer och byggföretaget JM:s kommande projekt i närheten. Vi vill att alla i Höjdhagen ska veta om vad som händer och gärna ta ställning till vad man tycker om de saker som påverkar vårt område. Här nedan är några exempel vi vill informera om:

  • Aktuella och planerade byggprojekt på Gamla Vägen, vid Strandvik och kanske även Tjärnstigen…
  • Kommunens planerna på en ny väg genom Ekedalsskogen. Från Skärgårdsvägen till Björnkärret, rakt genom skog, motionsspår och Stens Träsk. 

Vår förening ska så klart också vara en positiv kraft för alla som bor i området och kunna jobba för förbättringar och trivsel inom många områden bland annat:

  • En gemensam röst för Höjdhagen vid Vägföreningens årsmöte
  • Grannsamverkan mot inbrott
  • Gemensam hantering av trädgårdsris
  • Skydd för gamla träd
  • En hemsida för smidigt informationsutbyte
  • Möjlighet att gemensamt planera framtida Höjdhagendagar, äppelplockning, loppis och andra idéer

Höjdhagen är ett unikt område på många sätt och tillsammans kan vi se till att det får fortsätta vara det även i framtiden!

Välkommen till Ekedalsskolans matsal lördag 9:e maj klockan 10-12.00

Kontakta oss gärna om du har frågor – annars ses vi på mötet!
Andreas Engberg – Gjutarstigen 2
073-930 39 11 – andreas@vinkelboden.se
Staffan Almborg – Gamla Vägen 7
070-517 28 33 – staffan@gardener.com

Gå gärna med i gruppen Höjdhagen på Facebook.  Där kan du ställa frågor och komma med synpunkter och idéer: http://www.facebook.com/groups/hojdhagen


Läs inbjudan som PDF!