Kategoriarkiv: En förbifart över Ekedal

naturreservat i ekedalsskogen på gång?

Anders Tapper från Initiativet Rädda Ekedalsskogen rapporterade i veckan följande via Facebook-gruppen Rädda Ekedalsskogen:

“Nu tändes äntligen grönt ljus för att göra Ekedalskogen till ett tätortsnära naturreservat. På kommunstyrelsens budgetmöte i går tisdag 18 september beslöts att arbetet med att inrätta naturreservat i Ekedalsskogen ska påbörjas under 2020. Uppdraget till kommunstyrelsen fanns med i Majoritet för Värmdös (M, C, MP, L och KD) budgetförslag för de kommande två åren. Påskyndandet av naturreservatet i Ekedalsskogen har varit ett krav från miljöpartiet inom ramen för majoritetsgruppens politiska samarbete. Även Socialdemokraterna Värmdö uttalade i sin skuggbudget stöd för skydd av skogen. Därmed finns en bred politisk uppbackning när budgeten ska godkännas i fullmäktige under hösten. Nyheten är riktigt glad och bra för alla oss som under många år kämpat för att rädda vår viktiga skog.”

Föreningen välkomnar beskedet om att arbetet ska påbörjas under 2020 och hoppas att det också kommer att bli verklighet!

Länkar:

Rädda Ekedalsskogen på Facebook: https://www.facebook.com/groups/ekedalsskogen/permalink/2493595784210402/

Artikel i NVP:
https://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/ja-till-naturreservat-i-ekedalsskogen (Betal-länk)

Värmdö kommun: Majoritetens planer efter valet 2018:
http://www.varmdo.se/arkiv/nyheter/majoritetforvarmdo

Ingen förbifart men inte heller något naturreservat…

De senaste dagarna har varit turbulenta med flera olika nyheter om den hotande Förbifarten genom Ekedalsskogen.

Medborgarförslaget om att tidigarelägga bildningen av naturreservat i Ekedalsskogen röstades ned av Alliansen. Oppositionen i form av S, Mp och V var däremot för att tidigarelägga naturreservatsbildningen.

Kommunstyrelsens planutskottet har fått en ny ordförande; Fredrik Sneijberg (L) som också deltog i vår morgonpromenad för värmdöpolitiker genom Höjdhagen.  Läs mer om morgonpromenaden här. Och läs mer i en artikel i NVP om planutskottets nya ordförande som alltså är den som utlovar följande i intervjun i NVP:

“Det blir ingen förbifart genom Ekedalsskogen och naturreservatsbildningen ligger fast som planerat”, säger nu planutskottets nye ordförande Fredrik Sneibjerg (L) i intervju med NVP. “Invånarnas signaler var tydliga på medborgardialogen kring detta”.

Mer finns också att läsa i gruppen Rädda Ekedalsskogen på Facebook.

Öppet hus om utvecklingen i centrum

Den 8 oktober är det Öppet hus om utvecklingen i Gustavsbergs centrum. Träffa projektledningen för Gustavsbergsprojektet i Värmdö kommun och uppdatera dig om de senaste planerna för centrum med byggnader och trafiklösning kallad Stadsgatunätet. De som anmäler sig senast idag 5 oktober till gustavsbergsprojektet@varmdo.se bjuds på smörgås och kaffe/te. I övrigt går det att komma när som helst under öppettiden. Tid: 8 oktober kl 16.00-19.30

Plats: Gustavsbergsutställningen i Runda huset, plan 4, Bagarvägen 2

Läs mer på kommunens hemsida

Lite sommarinfo

Den 9:e maj bjöd några av oss som bor i Höjdhagen in till ett öppet möte för att se intresset för en Villaägareförening. Mötet var välbesökt och stämningen positiv. Det hela ledde fram till att vi utsåg en arbetsgrupp för att kunna starta vår förening vid ett första årsmöte i höst.

Datum för årsmötet är bestämt till torsdag 10:e september. Vi hoppas att du också vill vara med och har möjlighet att komma när vi nu startar föreningen!

På gång:
Höjdhagens Dag – lördag 29:e augusti

Höjdhagens Dag är en vilande tradition som vi och den nya Festkommittén nu hoppas kunna återuppta igen. Vi hoppas kunna kombinera lite festligheter på kvällen med en gemensam insats för vår närmiljö på förmiddagen. Tanken är att vi tillsammans ska rensa upp och röja på några av våra gemensamma grönytor. De finns bland annat runt fotbollsplanen, vid lekplatsen med rutschkanan mm. Vi samlas vid 9 på fotbollsplanen vid Höjdhagsvägen och håller på åtminstone fram till lunch…
Insamlat ris kommer vi att köra till återvinnings-centralen i Brunn så om någon eller några med tillgång till släpvagn vill delta vore det väldigt värdefullt. Glöm inte heller att ta med dina bästa trädgårdsverktyg!

Vid 18-tiden fortsätter vi med gatufest! Vi ”lånar” en bit av Höjdhagsvägen, mellan Tvärvägen och Gamla vägen från bilarna och ställer upp våra bord o stolar. Vi hoppas att det blir årets höjdpunkt!

Föreningens första årsmöte – torsdag 10:e september kl 19


Ekedalsskolans matsal

På årsmötet kommer föreningens stadgar att fastställas och en styrelse att väljas. Förslag på stadgar och styrelse kommer att skickas ut en månad innan mötet. Inkom med synpunkter och förslag senast 2 veckor innan till arbetsgruppen@hojdhagen.se.
Kontakta oss gärna om du har frågor!
Andreas: 0739 – 30 39 11 andreas@vinkelboden.se
Ulla: 0706 -19 12 08 amanda.54@hotmail.com
Maria: 0735 -15 84 76 maria.kuhapalm@gmail.com

(Glöm inte att anmäla intresse för medlemskap på hemsidan eller lägg en lapp med namn, adress och kontaktuppgifter på Höjdhagsvägen 14)

Mer att läsa:
Här nedanför kan du läsa mer om vad arbetsgruppen gjort under maj och juni. Vill du veta mer finns ytterligare information på föreningens hemsida www.hojdhagen.se och diskussioner i Facebookgruppen Höjdhagen: www.facebook.com/groups/hojdhagen.

Arbetsgruppen

Under maj och juni har arbetsgruppen som tar fram förslag på stadgar och styrelse också arbetat med flera andra av de frågor som diskuterades under startmötet i början av maj.
Folkpartiets förslag på utredning av förbifart Höjdhagen och Ekedal
Föreningen har tagit ställning mot en ny trafikled i vårt närområde. Vi har gjort vår åsikt hörd på flera sätt:
· i en insändare i NVP – 25/5
· genom aktivt samarbete med nätverket Rädda Ekedalsskogen!
· medverkan på kommunfullmäktige – 27/5
· vi bjöd in kommunstyrelsen att besöka Höjdhagen och promenera längs den tänkta förbifartens sträckning längs Gamla Vägen (!) och Ekedalsskogen – 3/6

Kommunstyrelsen har skjutit upp beslutet om en utredning av ny trafikled till i höst. Beslutet ska också föregås av en medborgardialog. Föreningen kommer att ta fortsatt ställning mot en förbifart, men vi vill också uppmana alla som bor i Höjdhagen att ta chansen och säga sin mening i kommande medborgardialog. Mer information kommer när vi får veta mer från kommunen!

Nya tomter i korsningen Dalvägen – Gamla vägen
Vi har varit i kontakt med markägaren JM och uppmanat dem att hålla oss informerade om vad som händer med de nya fastigheterna.
Vi har framfört vår syn på:
· vikten av att ny bebyggelse överensstämmer andra hus i Höjdhagen
· att bergen bevaras och sprängningar undviks
· att gamla ekar och tallar får stå kvar så långt det är möjligt
· att åtgärder görs så stigen upp till elljuspåret kan vara kvar

Strandvik Föreningen har lämnat in ett yttrande på detaljplanen för Strandviksområdet och även ställt sig bakom Gustavsbergs Vänners yttrande.

Mer utförlig information finns på vår hemsida www.hojdhagen.se.

Kunskapsspridning
På hemsidan finns nu kommunens två häften om Höjdhagen att läsa eller ladda ned som PDF. Bra läsning i sommar för att få veta mer om områdets speciella historia, arkitekturen, naturen och kopplingen till Gustavsbergs Porslinsfabrik.

Gemensamma inköp
I samma anda undersöker vi nu intresset för ett gemensamt inköp av den speciella typen av fasadpanel som fortfarande sitter kvar på många av husen.
Den typen av panel hyvlas numera bara till på beställning. Priset är bara något dyrare per löpmeter men en startkostnad för hyvlingen tillkommer vilket gör det bra att vara flera som beställer samtidigt. Läs mer på hemsidan!

Erbjudande om installation av larm
Larm-företaget Verisure erbjuder nu våra medlemmar ett specialpaket vid installation av larm. Läs mer på hemsidan!


Saknar du något? Hör gärna av dig om du har idéer, tips eller själv vill jobba med eller mot något som ligger i vårt gemensamma intresse!

Strandvik

Förslaget på ny detaljplan för Strandvik har just seglat upp som en högaktuell fråga i vårt närområde.
De som vill inkomma med egna synpunkter på planförslaget har just nu bråttom! Tisdag 9/6 ska synpunkter vara inkomna för att registreras.

Skicka till: varmdo.kommun@varmdo.se
Skriv namn och fastighetsbeteckning
Diarienummer 11KS/0339

Läs mer om projektet på kommunens hemsida:
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/gustavsbergsprojektet/projektetsdelomraden/strandvik

Planhandlingarna:
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/gustavsbergsprojektet/projektetsdelomraden/strandvik/planhandlingarstrandvik

Kommentera gärna det här inlägget om du har kompletterande information om Strandviksprojektet!

UPPDATERING 23/6

Här finns en PDF med föreningens slutgiltiga yttrande om Strandvik. I korthet ifrågasatte vi planen i nedan följande punkter och ställde oss också bakom Gustavsbergs Vänners än mer välformulerade yttrande.

  • Bristande skydd för kulturmiljö av riksintresse
  • Dåligt lösta trafiksituationer längs Skärgårdsvägen
  • Dåligt lösta hållplatser för kollektivtrafiken
  • Försämrad framkomlighet på Skärgårdsvägen leder till ökad opinion för en Förbifart över Ekedal/Höjdhagen vilket vi är starkt negativa till
  • Beklagligt att strandpromenad och skydd för Kalsongberget inte är med i planen längre. Obalans mellan enskilda och allmänna intressen. Kommunen har lagt sig platt för privata intressen.

Tack till Roland, Lasse och Katilla med flera som alla bidragit med sin kunskap och sitt engagemang för att vi ska få till föreningens yttrande!

Höjhagens Villaägareförening remissyttrande 2015-06-09

Morgonpromenad med kommunstyrelsen

Just nu är alltså den fortsatta utredningen av vägen genom Höjdhagen avblåst. Alliansen genom Anders Gullander (FP) har i onsdags aviserat att man avvaktar med fler utredningar av en väg genom Ekedalsskogen och genom Höjdhagen tills kommunen genomfört en Medborgardialog. Goda nyheter för oss som jobbat hårt för att stoppa de här planerna. Bra också för alla som ogillar slöseri med våra gemensamma skattepengar.

Men dagen innan det blev känt att beslutet om utredning skjutits upp kontaktade vi Kommunstyrelsen och bjöd via deras sekreterare in alla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen till en morgonpromenad hos oss i Höjdhagen. Här nedanför är inbjudan, som faktiskt mailades ut till alla ledamöter bara minuter efter att vi skickat den till sekreteraren:

Hej Kommunstyrelsen!
Vi företräder Höjdhagens Villaägareförening i Gustavsberg. Vi har noterat att ni på onsdag 3/6 ska besluta om en vidare utredning av ett förslag om en Förbifart genom Höjdhagen, längs med Gamla Vägen. Vi ser det nya förslaget som en ren skrivbordsprodukt som, enligt vår mening, kommit till stånd mycket på grund av dålig kännedom om förhållandena på plats. 

För att undvika fler missförstånd kring förutsättningarna för en relativt stor, ny väg genom Höjdhagen vill vi nu bjuda in Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare till en morgonpromenad i Höjdhagen onsdag 3/6. Vi vet att flera av ledamöterna inte bor i Gustavsberg och är oroliga för att många inte kan se hela bilden inför beslutet på eftermiddagen. Vi hoppas kunna ge våra förtroendevalda politiker en god kontakt med verkligheten på plats i Höjdhagen, som uppvärmning inför en livlig debatt på eftermiddagen. 

Vi erbjuder nu två tider för rundvandring och en kopp morgonkaffe – 08.00 och 09.00 onsdag 3/6.

Samling vid korsningen Gamla vägen och Dalvägen. Parkering finns vid Gustavsbergs centrum eller vid Ekedalsskolan. Intresserade förtroendevalda och även i frågan föredragande tjänstemän kan anmäla sitt intresse via e-post till andreas@hojdhagen.se senast måndag kväll den 1/6. Det går också bra att kontakta oss via telefon på 0739-303911.

Vi tycker att det är oroande att man nu överväger att lägga ned mer tid och skattepengar på att utreda något som med stor säkerhet inte kan genomföras. Orsakerna är många:

  • Höjdhagen är en del av riksintresset för kulturhistoria Gustavsberg och en sammanhållen byggd miljö som är unik i landet
  • Den befintliga vägen är ca 3m bred
  • Det finns flera bostadshus så nära som 2 meter från den befintliga vägen.
  • Det saknas stöd bland Gustavsbergsborna för nya vägar genom villaområden såväl som genom friluftsområden.

Väl mött på onsdag 3/6!
Höjdhagens Villaägareförening

En liten men viktig seger

Under gårdagens kommunfullmäktige var många från Höjdhagen på plats för att bevaka vad som sades om Förbifarter genom Ekedalsskogen och Höjdhagen. Det var ovanligt trångt i salen igår, och alla politiker var väl medvetna om varför… Stort tack till alla som slöt upp och markerade mot vanvettig politik!

Tack vare att kommunen gör webbsändningar av fullmäktige finns alla möjligheter att titta på frågestunden i början av mötet. Här är en länk till webbsändningen från KF.

Under onsdagen meddelade också styrande Alliansen att man nu backar från förslaget om att fortsätta utreda Förbifart Ekedal just nu… I stället vill man först hålla en medborgardialog, som nu planeras till efter sommaren. Beskedet kom från Anders Gullander (FP) på kommunstyrelsens arbetsutskott på eftermiddagen.

För vår del är det så klart goda nyheter att vårt arbete med insändare, Facebook och blogginlägg kanske ändå har gjort skillnad. Någonting har fått Alliansen att ändra sig och vad skulle det vara om det inte är de över 1000 personer som nu står bakom uppropet Rädda Ekedalsskogen? Det finns verkligen ett kompakt motstånd från alla som bor vid eller använder Ekedalsskogen och nu får vi förhoppningsvis tid att förbereda oss ytterligare inför höstens medborgardialog, som ju redan startat, i och med att alla protester. (Eklövet på fotot är Rädda Ekedalsskogen nya symbol – uppklistrad vid kommunhusets entré som en liten hälsning till fullmäktige…)

Ny insändare i veckans NVP

Ibland lönar det sig verkligen att vara snabb… I onsdags morse kom beskedet om en ny utredning av en stor väg rakt genom Höjdhagen. Redan samma kväll var vår insändare inskickad och klar för publicering hos NVP! Läs den i papperstidningen eller här!

Känslan jag får är att med våra gemensamma krafter kan vi som bor i Höjdhagen verkligen flytta berg, eller åtminstone flytta vägar….

image

Inför kommunfullmäktiges möte ikväll onsdag gjorde vi i Höjdhagen gemensam sak med Rädda Ekedalsskogen och delade ut flygblad till ledamöter och åhörare i kommunhuset. Det ska verkligen bli spännande att höra Allianspolitikernas svar på alla frågor om Förbifarterna, kostnader för lönlösa utredningar och politik som går stick i stäv med tidigare beslut som grönstrukturplan, översiktsplan och planerade naturreservat!

Förbifart längs Gamla vägen!

Kommunens utredningshysteri fortsätter, på skattebetalarnas bekostnad… Nu är det idén om att lägga en förbifart längs Gamla vägens sträckning, rakt genom Höjdhagen som ska utredas. Till vilken nytta undrar vi i föreningen? Ingen vettig människa kan väl tro att det skulle gå att dra en stor genomfartsväg längs Gamla Vägen i Höjdhagen? Har personen som gjort utredningen varit i Höjdhagen? Har personen sett hur nära Gamla vägen husen ligger?

Kommunens planutskott med ordförande Anders Gullander från Folkpartiet kör verkligen rakt ned i diket när de lyfter den här idén. Var finns verklighetsförankringen i detta?
Vi i arbetsgruppen hoppas på stor medial uppmärksamhet kring det här vansinniga och märkliga uppslaget. Varför inte utreda en breddning av Blekängsvägen förbi centrum och OKQ8 eller en väg norr om golfbanan?

Först idén om en väg rakt genom skogen och nu detta – vart är Värmdö kommun på väg?

Läs mer om idéen om att göra om Gamla vägen till en genomfartsled i utredningen från Värmdö kommun:
Direkt till utredningen
Se dagordningen för mötet 3/6 (förbifarten är punkt 22)

Kommentera, dela och sprid gärna den här informationen till era grannar och andra som bör känna till vad som utreds och planeras av de styrande politikerna i Värmdö.

Mer information finns också på partipolitiskt obundna Facebookgruppen Rädda Ekedalsskogen. Gå med och visa ditt stöd för vår skog!