Kategoriarkiv: Strandvik

Ombyggnation av Gamla Skärgårdsvägen & Strandvik

Vi har alla kunnat se att ombyggnation av Gamla Skärgårdsvägen vid Strandvik nu tagit fart. Arbetet utförs på entreprenad och omfattar bland annat anläggning av cykelbana samt en helt ny bro vid Strandvik (den gamla rivs).

Arbetet beräknas pågå till september. Under mars till maj kommer delar av vägen att vara enfilig och styras med trafikljus. Räkna också med omfattande byggtrafik. Under vecka 11 kommer markägaren JM också att påbörja markarbeten för nybyggnationen vid Strandvik enligt den nya detaljplanen. En bygginfart väster om Strandvik håller på att iordningställas. Här kommer det sannolikt bli mycket trångt när arbetet sätter igång.

Hittills har arbetet flutit bra trots lite trassel med trafikljusen samt gropar i gatan häromdagen. Räkna dock med omfattande byggtrafik när Strandviksbygget kommer igång, som sagt. För oss i Höjdhagen – och för alla – gäller förstås fortsatt låga hastigheter och ökad uppmärksamhet, det gäller särskilt runt skolan. Kom ihåg ögonkontakten i trafiken.

Mer information om den planerade skolrenoveringen och åtföljande byggtrafik kommer att lämnas så fort den är tillgänglig.

Per Arvidsson
Trafiksamordnare
Höjdhagens Villaägareförening

Strandvik

Förslaget på ny detaljplan för Strandvik har just seglat upp som en högaktuell fråga i vårt närområde.
De som vill inkomma med egna synpunkter på planförslaget har just nu bråttom! Tisdag 9/6 ska synpunkter vara inkomna för att registreras.

Skicka till: varmdo.kommun@varmdo.se
Skriv namn och fastighetsbeteckning
Diarienummer 11KS/0339

Läs mer om projektet på kommunens hemsida:
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/gustavsbergsprojektet/projektetsdelomraden/strandvik

Planhandlingarna:
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/gustavsbergsprojektet/projektetsdelomraden/strandvik/planhandlingarstrandvik

Kommentera gärna det här inlägget om du har kompletterande information om Strandviksprojektet!

UPPDATERING 23/6

Här finns en PDF med föreningens slutgiltiga yttrande om Strandvik. I korthet ifrågasatte vi planen i nedan följande punkter och ställde oss också bakom Gustavsbergs Vänners än mer välformulerade yttrande.

  • Bristande skydd för kulturmiljö av riksintresse
  • Dåligt lösta trafiksituationer längs Skärgårdsvägen
  • Dåligt lösta hållplatser för kollektivtrafiken
  • Försämrad framkomlighet på Skärgårdsvägen leder till ökad opinion för en Förbifart över Ekedal/Höjdhagen vilket vi är starkt negativa till
  • Beklagligt att strandpromenad och skydd för Kalsongberget inte är med i planen längre. Obalans mellan enskilda och allmänna intressen. Kommunen har lagt sig platt för privata intressen.

Tack till Roland, Lasse och Katilla med flera som alla bidragit med sin kunskap och sitt engagemang för att vi ska få till föreningens yttrande!

Höjhagens Villaägareförening remissyttrande 2015-06-09