Årsmöte 2016

Föreningens årsmöte torsdag 15 september kl 19

Vi fortsätter att ha föreningens årsmöte i Ekedalssskolan matsal. Mötet kommer att behandla inkomna motioner samt välja kassör, sekreterare och två ledamöter till föreningens styrelse.