Årsmöte 2017

Föreningens årsmöte torsdag 14 september kl 19

Vi fortsätter att ha föreningens årsmöte i Ekedalssskolan matsal om det är möjligt även i år, beroende på ombyggnaden av skolan. 
Mötet kommer att behandla inkomna motioner samt välja bland annat ordförande och två ledamöter till föreningens styrelse.