Förtroendevalda-2015-16

Styrelsen 2015-2016 valdes på det konstituerande årsmötet i september 2015.

Föreningens styrelse 2015-2016

 • Ordförande – A. Engberg
 • Kassör – R. Selin
 • Sekreterare – C. Dackeus
 • Ledamöter – Ulla Billving, Maria Kuha Palm, Staffan Almborg, Roland Åberg
 • Suppleanter – Gunnel Tempte, Eva Kai Larsen

Förtroendevalda

 • Revisorer – Lars Svensson, Per Arvidsson
 • Valberedning – Eva Backström Rydin och vakant

Festkommitten

 • Roine Holmberg – Gamla Vägen 14 , sammankallande
  0709 – 93 40 28
 • Karin Nordblom, Formarstigen
 • Anders Borneljung, Gamla Vägen
 • Preben Rydin, Formarstigen
 • Per Arvidsson, Formarstigen
 • Jörgen Nygård, Drejarstigen