Nya parkeringsregler i Höjdhagen!

Sedan en tid tillbaka, eller kanske är det bara sedan halvårsskiftet 1 juli, gäller nya parkeringsregler i Höjdhagen. Det är nu förbjudet att parkera längs i stort sett alla vägar i Höjdhagen. Information om regeländringen verkar ha varit relativt bristfällig då jag redan vet flera grannar som fått böter om 500:- för felparkering… Eftersom kommunen inte aktivt vill informera oss letade vi själva aktivt på www.varmdo.se för att hitta information om ändringen. Där borde väl en sån sak vara en nyhet? Vi hittade inget men fick veta att på Transportstyrelsens hemsida publiceras nya lokala trafikföreskrifter löpande. Jakten går vidare och där finns en karta som Värmdö kommun publicerat som en lokal trafikföreskrift i december 2014. Länk till föreskriften och kartan på Transportstyrelsens hemsida. Här saknas tyvärr bakgrund till beslutet och vilka motiv som ligger bakom ändringen.

Gustavsbergs Vägförenings hemsida hittar vi heller ingen information om ändringen utöver en punkt i protokoll och dagordning för årsstämman 2015. “Föreningen noterar att kommunen ändrat en lokal trafikföreskrift”.

Genom kommunens verktyg för medborgarinsyn – Insyn Sverige – finns till slut en tjänsteskrivelse med lite mer information, den är daterad 18 september 2014: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1770534. Här står inte uttryckligen att det är Höjdhagen som avses men vi gissar… Beslutet antogs sen av den numera nedlagda Samhällsplaneringsnämnden på sammanträde 7 oktober samma år. Länk till ett utdrag ur det protokollet finns här: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1772909

Tyck gärna till om förändringen i kommentarsfältet här nedanför! Rätt eller fel att införa P-förbud i Höjdhagen? 

Att informationen till oss boende i Höjdhagen är under all kritik kan nog de flesta hålla med om – eller kände Du till de nya reglerna och bakgrunden till dem?

Lite sommarinfo

Den 9:e maj bjöd några av oss som bor i Höjdhagen in till ett öppet möte för att se intresset för en Villaägareförening. Mötet var välbesökt och stämningen positiv. Det hela ledde fram till att vi utsåg en arbetsgrupp för att kunna starta vår förening vid ett första årsmöte i höst.

Datum för årsmötet är bestämt till torsdag 10:e september. Vi hoppas att du också vill vara med och har möjlighet att komma när vi nu startar föreningen!

På gång:
Höjdhagens Dag – lördag 29:e augusti

Höjdhagens Dag är en vilande tradition som vi och den nya Festkommittén nu hoppas kunna återuppta igen. Vi hoppas kunna kombinera lite festligheter på kvällen med en gemensam insats för vår närmiljö på förmiddagen. Tanken är att vi tillsammans ska rensa upp och röja på några av våra gemensamma grönytor. De finns bland annat runt fotbollsplanen, vid lekplatsen med rutschkanan mm. Vi samlas vid 9 på fotbollsplanen vid Höjdhagsvägen och håller på åtminstone fram till lunch…
Insamlat ris kommer vi att köra till återvinnings-centralen i Brunn så om någon eller några med tillgång till släpvagn vill delta vore det väldigt värdefullt. Glöm inte heller att ta med dina bästa trädgårdsverktyg!

Vid 18-tiden fortsätter vi med gatufest! Vi ”lånar” en bit av Höjdhagsvägen, mellan Tvärvägen och Gamla vägen från bilarna och ställer upp våra bord o stolar. Vi hoppas att det blir årets höjdpunkt!

Föreningens första årsmöte – torsdag 10:e september kl 19


Ekedalsskolans matsal

På årsmötet kommer föreningens stadgar att fastställas och en styrelse att väljas. Förslag på stadgar och styrelse kommer att skickas ut en månad innan mötet. Inkom med synpunkter och förslag senast 2 veckor innan till arbetsgruppen@hojdhagen.se.
Kontakta oss gärna om du har frågor!
Andreas: 0739 – 30 39 11 andreas@vinkelboden.se
Ulla: 0706 -19 12 08 amanda.54@hotmail.com
Maria: 0735 -15 84 76 maria.kuhapalm@gmail.com

(Glöm inte att anmäla intresse för medlemskap på hemsidan eller lägg en lapp med namn, adress och kontaktuppgifter på Höjdhagsvägen 14)

Mer att läsa:
Här nedanför kan du läsa mer om vad arbetsgruppen gjort under maj och juni. Vill du veta mer finns ytterligare information på föreningens hemsida www.hojdhagen.se och diskussioner i Facebookgruppen Höjdhagen: www.facebook.com/groups/hojdhagen.

Arbetsgruppen

Under maj och juni har arbetsgruppen som tar fram förslag på stadgar och styrelse också arbetat med flera andra av de frågor som diskuterades under startmötet i början av maj.
Folkpartiets förslag på utredning av förbifart Höjdhagen och Ekedal
Föreningen har tagit ställning mot en ny trafikled i vårt närområde. Vi har gjort vår åsikt hörd på flera sätt:
· i en insändare i NVP – 25/5
· genom aktivt samarbete med nätverket Rädda Ekedalsskogen!
· medverkan på kommunfullmäktige – 27/5
· vi bjöd in kommunstyrelsen att besöka Höjdhagen och promenera längs den tänkta förbifartens sträckning längs Gamla Vägen (!) och Ekedalsskogen – 3/6

Kommunstyrelsen har skjutit upp beslutet om en utredning av ny trafikled till i höst. Beslutet ska också föregås av en medborgardialog. Föreningen kommer att ta fortsatt ställning mot en förbifart, men vi vill också uppmana alla som bor i Höjdhagen att ta chansen och säga sin mening i kommande medborgardialog. Mer information kommer när vi får veta mer från kommunen!

Nya tomter i korsningen Dalvägen – Gamla vägen
Vi har varit i kontakt med markägaren JM och uppmanat dem att hålla oss informerade om vad som händer med de nya fastigheterna.
Vi har framfört vår syn på:
· vikten av att ny bebyggelse överensstämmer andra hus i Höjdhagen
· att bergen bevaras och sprängningar undviks
· att gamla ekar och tallar får stå kvar så långt det är möjligt
· att åtgärder görs så stigen upp till elljuspåret kan vara kvar

Strandvik Föreningen har lämnat in ett yttrande på detaljplanen för Strandviksområdet och även ställt sig bakom Gustavsbergs Vänners yttrande.

Mer utförlig information finns på vår hemsida www.hojdhagen.se.

Kunskapsspridning
På hemsidan finns nu kommunens två häften om Höjdhagen att läsa eller ladda ned som PDF. Bra läsning i sommar för att få veta mer om områdets speciella historia, arkitekturen, naturen och kopplingen till Gustavsbergs Porslinsfabrik.

Gemensamma inköp
I samma anda undersöker vi nu intresset för ett gemensamt inköp av den speciella typen av fasadpanel som fortfarande sitter kvar på många av husen.
Den typen av panel hyvlas numera bara till på beställning. Priset är bara något dyrare per löpmeter men en startkostnad för hyvlingen tillkommer vilket gör det bra att vara flera som beställer samtidigt. Läs mer på hemsidan!

Erbjudande om installation av larm
Larm-företaget Verisure erbjuder nu våra medlemmar ett specialpaket vid installation av larm. Läs mer på hemsidan!


Saknar du något? Hör gärna av dig om du har idéer, tips eller själv vill jobba med eller mot något som ligger i vårt gemensamma intresse!

Gemensamt inköp av ytterpanel

Sommaren 2015 kommer föreningen organisera ett gemensamt inköp av den speciella dubbelspontade ytterpanelen på vinkelbodarna från hyvleriet hos Bygg-Ole Saltsjö-Boo (fd Nacka Trä) i Orminge. (Bild kommer…)

Vill du vara med eller veta mer – kontakta andreas@hojdhagen.se – 0739-303911.

Att gå ut och prisförfrågningar tillsammans gör att vi kan få bättre priser på allt från byggmaterial till olika typer av tjänster.

Panelen blir marginellt dyrare (1kr/lpm) än motsvarande standardpaneler. Ställkostnad om 2500:- tillkommer vilken delas mellan oss som beställer. Ju fler vi är desto bättre!

Att på ett varsamt sätt underhålla eller byta ut olika delar av ditt hus är det bästa sättet att behålla både utseendet och det kulturhistoriska värdet på din fastighet. Ett välbevarat och välskött hus värderas också betydligt högre än ett dåligt underhållet och förvanskat hus vid en försäljning.

Läs mer om gemensamma inköp!

Anteckningar från arbetsgruppens möte 2

Söndag 14/6 träffades arbetsgruppen igen för att stämma av kring arbetet med förslag på styrelse och stadgar inför start av förening. Även övriga aktuella frågor diskuterades, föreningens  synpunkter på detaljplanen för Strandvik, alla turer kring förslaget på en förbifart genom Höjdhagen/Ekedalsskogen, de nya tomterna vid Gamla vägen / Dalvägen, trädgård och naturvård mm.

Arbetsgruppen utökades också med en åttonde person. Vi säger välkommen till Christina Dackeus på Tvärvägen. Roligt att det finns många som vill engagera sig i föreningen!

Minnesanteckningar från mötet finns att ladda ned som PDF här: Protokoll RS-AE 20150615.

Har du idéer, frågor eller vill vara med och forma hur vår förening ska fungera och agera – skicka gärna ett mail till arbetsgruppen@hojdhagen.se.

Strandvik

Förslaget på ny detaljplan för Strandvik har just seglat upp som en högaktuell fråga i vårt närområde.
De som vill inkomma med egna synpunkter på planförslaget har just nu bråttom! Tisdag 9/6 ska synpunkter vara inkomna för att registreras.

Skicka till: varmdo.kommun@varmdo.se
Skriv namn och fastighetsbeteckning
Diarienummer 11KS/0339

Läs mer om projektet på kommunens hemsida:
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/gustavsbergsprojektet/projektetsdelomraden/strandvik

Planhandlingarna:
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/gustavsbergsprojektet/projektetsdelomraden/strandvik/planhandlingarstrandvik

Kommentera gärna det här inlägget om du har kompletterande information om Strandviksprojektet!

UPPDATERING 23/6

Här finns en PDF med föreningens slutgiltiga yttrande om Strandvik. I korthet ifrågasatte vi planen i nedan följande punkter och ställde oss också bakom Gustavsbergs Vänners än mer välformulerade yttrande.

  • Bristande skydd för kulturmiljö av riksintresse
  • Dåligt lösta trafiksituationer längs Skärgårdsvägen
  • Dåligt lösta hållplatser för kollektivtrafiken
  • Försämrad framkomlighet på Skärgårdsvägen leder till ökad opinion för en Förbifart över Ekedal/Höjdhagen vilket vi är starkt negativa till
  • Beklagligt att strandpromenad och skydd för Kalsongberget inte är med i planen längre. Obalans mellan enskilda och allmänna intressen. Kommunen har lagt sig platt för privata intressen.

Tack till Roland, Lasse och Katilla med flera som alla bidragit med sin kunskap och sitt engagemang för att vi ska få till föreningens yttrande!

Höjhagens Villaägareförening remissyttrande 2015-06-09

Vilken morgonpromenad!

Ett tiotal ledamöter från kommunstyrelsen och ännu fler boende i Höjdhagen och områdena runtomkring slöt upp vid Gamla Vägen imorse.

Vi tog en tur längs vägen bort till Stens träsk, elljusspåret, ängen, utegymmet och Ekedals gård.

Det var en givande promenad som gav många tillfällen till nya diskussioner. Roligt att så många kunde komma. Hoppas att alla som var med nu verkligen inser det orimliga i att dra en väg genom Höjdhagen eller för den delen att förstöra Ekedalsskogen med en 15m bred Förbifart!

Morgonpromenad med kommunstyrelsen

Just nu är alltså den fortsatta utredningen av vägen genom Höjdhagen avblåst. Alliansen genom Anders Gullander (FP) har i onsdags aviserat att man avvaktar med fler utredningar av en väg genom Ekedalsskogen och genom Höjdhagen tills kommunen genomfört en Medborgardialog. Goda nyheter för oss som jobbat hårt för att stoppa de här planerna. Bra också för alla som ogillar slöseri med våra gemensamma skattepengar.

Men dagen innan det blev känt att beslutet om utredning skjutits upp kontaktade vi Kommunstyrelsen och bjöd via deras sekreterare in alla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen till en morgonpromenad hos oss i Höjdhagen. Här nedanför är inbjudan, som faktiskt mailades ut till alla ledamöter bara minuter efter att vi skickat den till sekreteraren:

Hej Kommunstyrelsen!
Vi företräder Höjdhagens Villaägareförening i Gustavsberg. Vi har noterat att ni på onsdag 3/6 ska besluta om en vidare utredning av ett förslag om en Förbifart genom Höjdhagen, längs med Gamla Vägen. Vi ser det nya förslaget som en ren skrivbordsprodukt som, enligt vår mening, kommit till stånd mycket på grund av dålig kännedom om förhållandena på plats. 

För att undvika fler missförstånd kring förutsättningarna för en relativt stor, ny väg genom Höjdhagen vill vi nu bjuda in Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare till en morgonpromenad i Höjdhagen onsdag 3/6. Vi vet att flera av ledamöterna inte bor i Gustavsberg och är oroliga för att många inte kan se hela bilden inför beslutet på eftermiddagen. Vi hoppas kunna ge våra förtroendevalda politiker en god kontakt med verkligheten på plats i Höjdhagen, som uppvärmning inför en livlig debatt på eftermiddagen. 

Vi erbjuder nu två tider för rundvandring och en kopp morgonkaffe – 08.00 och 09.00 onsdag 3/6.

Samling vid korsningen Gamla vägen och Dalvägen. Parkering finns vid Gustavsbergs centrum eller vid Ekedalsskolan. Intresserade förtroendevalda och även i frågan föredragande tjänstemän kan anmäla sitt intresse via e-post till andreas@hojdhagen.se senast måndag kväll den 1/6. Det går också bra att kontakta oss via telefon på 0739-303911.

Vi tycker att det är oroande att man nu överväger att lägga ned mer tid och skattepengar på att utreda något som med stor säkerhet inte kan genomföras. Orsakerna är många:

  • Höjdhagen är en del av riksintresset för kulturhistoria Gustavsberg och en sammanhållen byggd miljö som är unik i landet
  • Den befintliga vägen är ca 3m bred
  • Det finns flera bostadshus så nära som 2 meter från den befintliga vägen.
  • Det saknas stöd bland Gustavsbergsborna för nya vägar genom villaområden såväl som genom friluftsområden.

Väl mött på onsdag 3/6!
Höjdhagens Villaägareförening

En liten men viktig seger

Under gårdagens kommunfullmäktige var många från Höjdhagen på plats för att bevaka vad som sades om Förbifarter genom Ekedalsskogen och Höjdhagen. Det var ovanligt trångt i salen igår, och alla politiker var väl medvetna om varför… Stort tack till alla som slöt upp och markerade mot vanvettig politik!

Tack vare att kommunen gör webbsändningar av fullmäktige finns alla möjligheter att titta på frågestunden i början av mötet. Här är en länk till webbsändningen från KF.

Under onsdagen meddelade också styrande Alliansen att man nu backar från förslaget om att fortsätta utreda Förbifart Ekedal just nu… I stället vill man först hålla en medborgardialog, som nu planeras till efter sommaren. Beskedet kom från Anders Gullander (FP) på kommunstyrelsens arbetsutskott på eftermiddagen.

För vår del är det så klart goda nyheter att vårt arbete med insändare, Facebook och blogginlägg kanske ändå har gjort skillnad. Någonting har fått Alliansen att ändra sig och vad skulle det vara om det inte är de över 1000 personer som nu står bakom uppropet Rädda Ekedalsskogen? Det finns verkligen ett kompakt motstånd från alla som bor vid eller använder Ekedalsskogen och nu får vi förhoppningsvis tid att förbereda oss ytterligare inför höstens medborgardialog, som ju redan startat, i och med att alla protester. (Eklövet på fotot är Rädda Ekedalsskogen nya symbol – uppklistrad vid kommunhusets entré som en liten hälsning till fullmäktige…)

Ny insändare i veckans NVP

Ibland lönar det sig verkligen att vara snabb… I onsdags morse kom beskedet om en ny utredning av en stor väg rakt genom Höjdhagen. Redan samma kväll var vår insändare inskickad och klar för publicering hos NVP! Läs den i papperstidningen eller här!

Känslan jag får är att med våra gemensamma krafter kan vi som bor i Höjdhagen verkligen flytta berg, eller åtminstone flytta vägar….

image

Inför kommunfullmäktiges möte ikväll onsdag gjorde vi i Höjdhagen gemensam sak med Rädda Ekedalsskogen och delade ut flygblad till ledamöter och åhörare i kommunhuset. Det ska verkligen bli spännande att höra Allianspolitikernas svar på alla frågor om Förbifarterna, kostnader för lönlösa utredningar och politik som går stick i stäv med tidigare beslut som grönstrukturplan, översiktsplan och planerade naturreservat!