Årsberättelse 2015

Hej Höjdhagen!
Nu finns ett utskick från villaägareföreningen i era postlådor. Info om inbetalning av medlemsavgift för 2016 och varför vi vill att ni alla ska vara med. Vi sammanfattar 2015 och ser fram emot 2016!

Även info från Värmdö kommun om ändrade regler kring bygglov och bygganmälan i bland annat Höjdhagen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Läs utskicket som PDF här!

…eller läs här nedanför:


 

Hej igen!
2015 har varit ett händelserikt år för oss i Höjdhagen. Just nu finns det starka krafter som verkar för att förändra Gustavsberg och Höjdhagen. Vi tänker inte minst på planerna på en genomfartsled över Ekedalsskogen…

Vägen genom skogen är en av de saker som gjort att vi under 2015 samlats och bildat Höjdhagens villaägareförening. Men vi tänker också att:

 • vi tillsammans i en förening har vi långt större möjligheter att påverka det som händer i vår närmiljö.
 • vår förening ska verka för ökad trivsel genom att till exempel anordna Höjdhagens Dag varje sommar.
 • en fungerande förening bidrar till att bevara det som är unikt med Höjdhagen – inte minst för att det ska fortsätta vara lika attraktivt för bostadsköpare.

En förutsättning för att vi ska kunna värna vårt unika område är ett fortsatt engagemang från alla oss som bor i Höjdhagen!

Medlemskap i föreningen är helt frivilligt men vi uppmanar alla att komma med! Antalet medlemmar har stor betydelse för vår trovärdighet utåt och därmed också våra möjligheter att påverka. Årsmötet har beslutat om en årsavgift för 2016 på 200 kronor per fastighet.

Pengarna överförs till föreningens bankgiro: BG 119-3846

Märk inbetalningen med fastighetsbeteckning och efternamn. (Exempel: 1:125 Selin)

Medlemsavgifterna kommer i första hand att användas till kostnader för hemsida, bankgiro, kopiering, lokalhyror vid årsmöte och ev kostnader kring Höjdhagens dag.

Som medlem får du även fortsatt ta del av vårt medlemsbrev med aktuell information. Styrelsen kan erbjuda råd och stöd vid funderingar eller frågor som rör våra hus och trädgårdar, tillsammans har vi bott flera hundra år i Höjdhagen! Alla medlemmar har också möjlighet att få en gratis e-postadress enligt modellen ”valfritt@hojdhagen.se”.

Vi vill avslutningsvis tacka alla som deltagit och bidragit till starten av vår förening!  Med ert engagemang för vår gemensamma boendemiljö skapar vi tillsammans ökad trivsel och trygghet i Höjdhagen. Dessutom får vi också mer kunskap om husen, naturen och Höjdhagens unika historia.

Gott nytt 2016 önskar vi i styrelsen alla boende i Höjdhagen!

Andreas, Christina, Maria, Roland, Rutger, Staffan och Ulla

Nedan  kan du läsa ett axplock från föreningsåret  2015. Nu ser vi fram emot ett intressant 2016!

Höjdhagens villaägareförening 2015

April-maj

 • Idén till en förening föds när en väg genom Ekedalsskogen eller rakt genom Höjdhagen återigen diskuteras i kommunpolitiken. Hemsidan www.hojdhagen.se och Facebook-gruppen Höjdhagen skapas. 
 • Informationsmöte hålls där en arbetsgrupp tillsätts för att förbereda bildandet av föreningen. Arbetsgruppens insändare i protest mot vägplanerna publiceras i NVP. Kommunen beslutar sedermera att skjuta upp utredningen om en förbifart genom Ekedal tills vidare.

Juni-juli

 • Vi  bjuder in kommunstyrelsen till Höjdhagen för att visa hur en förbifart skulle fördärva hela området
 • Föreningen lämnar in ett remissyttrande på förslaget på ny detaljplan för Strandvik
 • Nya parkeringsregler börjar gälla i Gustavsberg och Höjdhagen. Föreningen efterlyser bättre information från kommun och vägförening 

Augusti-september

 • Höjdhagens dag med en gemensam insats för våra grönområden på förmiddagen och en välbesökt fest på kvällen
 • Första årsmötet hålls, stadgar fastställs och styrelse väljs
 • Öppet brev till Ekedalsskolan om trafiksituationen kring skolan. Brevet resulterar i ett konstruktivt möte med kommunens trafikingenjör och förändringar av skyltning mm.

Oktober-november

 • Kommunen inför nya riktlinjer för bygglov i de delar av Gustavsberg som är kulturhistoriskt riksintresse. Bygglov eller bygganmälan krävs nu även för friggebodar och andra bygglovsbefriade åtgärder
  Läs mer i rutan här nedanför!
 • Föreningsansökan är godkänd av Skatteverket och bankkonto öppnat

December

 • Föreningen skriver brev till kommunen med frågor om vad som nu planeras i korsningen Dalvägen // Gamla vägen


Striktare regler för ändringar av skyddade kulturmiljöer

Värmdö kommun har 2015 infört en striktare tolkning av reglerna för skyddade kulturmiljöer. Höjdhagen och andra områden med koppling till porslinsfabriken är del av riksintresset Gustavsberg och därmed skyddade som kulturmiljöer.

För oss boende innebär det bland annat att tidigare bygglovsbefriade åtgärder nu kräver kontakt med kommunen. Uppförande av friggebodar, staket, skärmtak, tak över uteplats mm ska anmälas till kommunen och godkännas av  kommunantikvarien.

Det dokument som finns tillgängligt heter Höjdhagen Gustavsberg – Bevarande och upprustning, råd och riktlinjer och är från 1992. Dokumentet finns som PDF på föreningens hemsida via länken ovan. Görs åtgärder eller förändringar som strider mot riktlinjerna kan kommunen kräva återställning, rivning och sanktionsavgifter.

Så vårt råd är enkelt – kontakta kommunen innan ni går vidare med förändringar på era fastigheter – för säkerhets skull.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.