Kategoriarkiv: Byggplaner

Inget förhastat beslut om utbyggnad av Ekedalsskolan

I ett pressmeddelande igår meddelade Alliansen och de styrande politikerna i kommunen att det verkar klokt att vänta lite med att besluta om en renovering eller utbyggnad av Ekedalsskolan.

Att utreda konsekvenserna av en utbyggd skola innan man bestämmer sig för att bygga ut skolan är väl  egentligen det enda rimliga att göra. Från föreningens sida gläds vi nu åt att våra synpunkter, formulerade i  ett Öppet brev till Kommunstyrelsen och de politiska partierna i Värmdö, fått så starkt gehör hos de styrande i kommunen.

I pressmeddelandet som publicerades på  Värmdö-moderaternas hemsida 8 mars (Läs pressmeddelandet här!) nämner man trafikmiljön och säkra skolvägar för barnen samt påverkan på närmiljön för oss boende i området som viktiga frågor som måste utredas.

I samband med pressmeddelandet blåste det också upp till bråk i frågan då alla partier inte känner sig delaktiga i beslutet. Läs gärna artikeln Politiskt bråk om Ekedalsskolan på Nacka Värmdö Postens hemsida. Även där nämns vår förening som en pådrivande faktor bakom att man nu väljer att istället tänka efter före man beslutar något.

Vill man sedan göra något för att visa sitt stöd för en bättre trafikmiljö kring skolan är det bra att skriva under e-förslaget/uppropet om en bättre trafiklösning som tagits fram av föräldrar med barn på skolan tillsammans med några av skolans närmaste grannar. Läs och skriv under E-förslaget du också!

En spännande fortsättning följer…

Öppet brev till partierna

Höjdhagens Villaägareförening har i veckan skickat ett öppet brev angående Ekedalsskolan  till de politiska partierna i Värmdö. I brevet ställer vi oss mycket frågande till om förslaget att bygga ut skolans kapacitet med 50% fler elever är ordentligt genomtänkt?

Som närmaste grannar till Ekedalsskolan är vi oroliga för hur en utbyggnad av skolan kommer att påverka vår närmiljö. Trafiksituationen runt skolan är redan idag hårt ansträngd vid lämning och hämtning och en utbyggd skola med ytterligare 200 elever skulle inte göra saken bättre.

Läs brevet som PDF eller  i sin helhet här nedanför:

Fortsätt läsa Öppet brev till partierna

Medborgardialog om Ekedalsskolans framtid

Tid : Lördagen den 10 december kl 10.00-13.00
Plats: Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11, Värmdösalen

Läs mer och anmäl Dig på kommunens hemsida!
http://www.varmdo.se/medborgardialog

Renoveringen av Ekedalsskolan är en högaktuell fråga just nu. Samtidigt som marken just nu bereds för utplaceringen av “paviljonger” längs Höjdhagsvägen så kallar kommunen till en Medborgardialog om skolans framtid – med kort varsel. 10/12 är det dags och vi från Höjdhagens Villaägareförening hoppas att många från området har möjlighet att gå på mötet som hålls i kommunhuset.

Föreningens ståndpunkter efter diskussioner på årsmötet och i styrelsen:

 • Verka för att skolan renoveras och rustas upp varsamt med traditionella metoder och så att den historiska lärmiljön kan bevaras
 • Verka för att utemiljön kring skolan tas bättre om hand och skötselansvaret för skolans skogsområden, idrottsanläggningar och grusplanen blir tydligare
 •  Verka för en förbättring av trafikmiljön i och kring skolan vid lämning och hämtning

Kontaktperson i styrelsen: Rutger Selin – kassor@hojdhagen.se

Rivning av garage vid Dalvägen

Under 2015 började saker hända kring korsningen Dalvägen – Gamla vägen. I september blev de som hyrde garageplats i garagen uppsagda och i november ansökte markägaren om rivning av garagen.

Värmdö kommun har nu beviljat rivningslov för garagen, som ursprungligen byggdes för de boende i Höjdhagen, men som ju genom köp och försäljningar hamnat i annan ägo. Några garage har fram tills nyligen hyrts av boende i området men nu är det alltså slut på det. Närmaste grannarna har fått brev från kommunen om rivningslovet och har nu möjlighet att överklaga beslutet till Länsstyrelsen.

Enligt vad vi tidigare erfarit finns långt gångna planer på att bygga nya hus på platsen för och i anslutning till garagen. Föreningen har haft kontakt med markägaren för att etablera en kommunikation om vad som kommer att hända men har ännu inte fått några entydiga svar. Viktigt att komma ihåg är också att nya bostäder också leder till ökad trafik in och ut genom området.

Styrelsen har under 2015 diskuterat ett eventuellt ställningstagande från föreningens sida men vi har valt att inte ta aktiv ställning för eller emot byggnation på platsen. Genom aktiv kommunikation med markägaren och kommunens bygglovshandläggare och antikvarie hoppas vi däremot kunna påverka eventuella nybyggnationer avseende följande punkter:

 • husens utformning ska passa in i Höjdhagen avseende antal, storlek, kulör, material och byggnadsdetaljer
 • varsam hantering av befintlig naturmark, berg och uppvuxna träd som tall och ek
 • bevara naturmarken och ej förändra landskapet genom sprängningar
 • se till att stigen som idag leder upp till elljusspåret får vara kvar

Vi kommer nu arbeta för att etablera kontakt med markägaren för att få ta del av mer om planerna för platsen. Kommentera gärna i frågan här nedanför –  eller maila dina synpunkter till styrelsen@hojdhagen.se.

Öppet hus om utvecklingen i centrum

Den 8 oktober är det Öppet hus om utvecklingen i Gustavsbergs centrum. Träffa projektledningen för Gustavsbergsprojektet i Värmdö kommun och uppdatera dig om de senaste planerna för centrum med byggnader och trafiklösning kallad Stadsgatunätet. De som anmäler sig senast idag 5 oktober till gustavsbergsprojektet@varmdo.se bjuds på smörgås och kaffe/te. I övrigt går det att komma när som helst under öppettiden. Tid: 8 oktober kl 16.00-19.30

Plats: Gustavsbergsutställningen i Runda huset, plan 4, Bagarvägen 2

Läs mer på kommunens hemsida

Lite sommarinfo

Den 9:e maj bjöd några av oss som bor i Höjdhagen in till ett öppet möte för att se intresset för en Villaägareförening. Mötet var välbesökt och stämningen positiv. Det hela ledde fram till att vi utsåg en arbetsgrupp för att kunna starta vår förening vid ett första årsmöte i höst.

Datum för årsmötet är bestämt till torsdag 10:e september. Vi hoppas att du också vill vara med och har möjlighet att komma när vi nu startar föreningen!

På gång:
Höjdhagens Dag – lördag 29:e augusti

Höjdhagens Dag är en vilande tradition som vi och den nya Festkommittén nu hoppas kunna återuppta igen. Vi hoppas kunna kombinera lite festligheter på kvällen med en gemensam insats för vår närmiljö på förmiddagen. Tanken är att vi tillsammans ska rensa upp och röja på några av våra gemensamma grönytor. De finns bland annat runt fotbollsplanen, vid lekplatsen med rutschkanan mm. Vi samlas vid 9 på fotbollsplanen vid Höjdhagsvägen och håller på åtminstone fram till lunch…
Insamlat ris kommer vi att köra till återvinnings-centralen i Brunn så om någon eller några med tillgång till släpvagn vill delta vore det väldigt värdefullt. Glöm inte heller att ta med dina bästa trädgårdsverktyg!

Vid 18-tiden fortsätter vi med gatufest! Vi ”lånar” en bit av Höjdhagsvägen, mellan Tvärvägen och Gamla vägen från bilarna och ställer upp våra bord o stolar. Vi hoppas att det blir årets höjdpunkt!

Föreningens första årsmöte – torsdag 10:e september kl 19


Ekedalsskolans matsal

På årsmötet kommer föreningens stadgar att fastställas och en styrelse att väljas. Förslag på stadgar och styrelse kommer att skickas ut en månad innan mötet. Inkom med synpunkter och förslag senast 2 veckor innan till arbetsgruppen@hojdhagen.se.
Kontakta oss gärna om du har frågor!
Andreas: 0739 – 30 39 11 andreas@vinkelboden.se
Ulla: 0706 -19 12 08 amanda.54@hotmail.com
Maria: 0735 -15 84 76 maria.kuhapalm@gmail.com

(Glöm inte att anmäla intresse för medlemskap på hemsidan eller lägg en lapp med namn, adress och kontaktuppgifter på Höjdhagsvägen 14)

Mer att läsa:
Här nedanför kan du läsa mer om vad arbetsgruppen gjort under maj och juni. Vill du veta mer finns ytterligare information på föreningens hemsida www.hojdhagen.se och diskussioner i Facebookgruppen Höjdhagen: www.facebook.com/groups/hojdhagen.

Arbetsgruppen

Under maj och juni har arbetsgruppen som tar fram förslag på stadgar och styrelse också arbetat med flera andra av de frågor som diskuterades under startmötet i början av maj.
Folkpartiets förslag på utredning av förbifart Höjdhagen och Ekedal
Föreningen har tagit ställning mot en ny trafikled i vårt närområde. Vi har gjort vår åsikt hörd på flera sätt:
· i en insändare i NVP – 25/5
· genom aktivt samarbete med nätverket Rädda Ekedalsskogen!
· medverkan på kommunfullmäktige – 27/5
· vi bjöd in kommunstyrelsen att besöka Höjdhagen och promenera längs den tänkta förbifartens sträckning längs Gamla Vägen (!) och Ekedalsskogen – 3/6

Kommunstyrelsen har skjutit upp beslutet om en utredning av ny trafikled till i höst. Beslutet ska också föregås av en medborgardialog. Föreningen kommer att ta fortsatt ställning mot en förbifart, men vi vill också uppmana alla som bor i Höjdhagen att ta chansen och säga sin mening i kommande medborgardialog. Mer information kommer när vi får veta mer från kommunen!

Nya tomter i korsningen Dalvägen – Gamla vägen
Vi har varit i kontakt med markägaren JM och uppmanat dem att hålla oss informerade om vad som händer med de nya fastigheterna.
Vi har framfört vår syn på:
· vikten av att ny bebyggelse överensstämmer andra hus i Höjdhagen
· att bergen bevaras och sprängningar undviks
· att gamla ekar och tallar får stå kvar så långt det är möjligt
· att åtgärder görs så stigen upp till elljuspåret kan vara kvar

Strandvik Föreningen har lämnat in ett yttrande på detaljplanen för Strandviksområdet och även ställt sig bakom Gustavsbergs Vänners yttrande.

Mer utförlig information finns på vår hemsida www.hojdhagen.se.

Kunskapsspridning
På hemsidan finns nu kommunens två häften om Höjdhagen att läsa eller ladda ned som PDF. Bra läsning i sommar för att få veta mer om områdets speciella historia, arkitekturen, naturen och kopplingen till Gustavsbergs Porslinsfabrik.

Gemensamma inköp
I samma anda undersöker vi nu intresset för ett gemensamt inköp av den speciella typen av fasadpanel som fortfarande sitter kvar på många av husen.
Den typen av panel hyvlas numera bara till på beställning. Priset är bara något dyrare per löpmeter men en startkostnad för hyvlingen tillkommer vilket gör det bra att vara flera som beställer samtidigt. Läs mer på hemsidan!

Erbjudande om installation av larm
Larm-företaget Verisure erbjuder nu våra medlemmar ett specialpaket vid installation av larm. Läs mer på hemsidan!


Saknar du något? Hör gärna av dig om du har idéer, tips eller själv vill jobba med eller mot något som ligger i vårt gemensamma intresse!

Strandvik

Förslaget på ny detaljplan för Strandvik har just seglat upp som en högaktuell fråga i vårt närområde.
De som vill inkomma med egna synpunkter på planförslaget har just nu bråttom! Tisdag 9/6 ska synpunkter vara inkomna för att registreras.

Skicka till: varmdo.kommun@varmdo.se
Skriv namn och fastighetsbeteckning
Diarienummer 11KS/0339

Läs mer om projektet på kommunens hemsida:
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/gustavsbergsprojektet/projektetsdelomraden/strandvik

Planhandlingarna:
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/gustavsbergsprojektet/projektetsdelomraden/strandvik/planhandlingarstrandvik

Kommentera gärna det här inlägget om du har kompletterande information om Strandviksprojektet!

UPPDATERING 23/6

Här finns en PDF med föreningens slutgiltiga yttrande om Strandvik. I korthet ifrågasatte vi planen i nedan följande punkter och ställde oss också bakom Gustavsbergs Vänners än mer välformulerade yttrande.

 • Bristande skydd för kulturmiljö av riksintresse
 • Dåligt lösta trafiksituationer längs Skärgårdsvägen
 • Dåligt lösta hållplatser för kollektivtrafiken
 • Försämrad framkomlighet på Skärgårdsvägen leder till ökad opinion för en Förbifart över Ekedal/Höjdhagen vilket vi är starkt negativa till
 • Beklagligt att strandpromenad och skydd för Kalsongberget inte är med i planen längre. Obalans mellan enskilda och allmänna intressen. Kommunen har lagt sig platt för privata intressen.

Tack till Roland, Lasse och Katilla med flera som alla bidragit med sin kunskap och sitt engagemang för att vi ska få till föreningens yttrande!

Höjhagens Villaägareförening remissyttrande 2015-06-09