Förtroendevalda-2016-17

Styrelsen 2016-2017 valdes på årsmötet i september 2016.

Föreningens styrelse 2016-2017

  • Ordförande – A Engberg
  • Kassör – R Selin
  • Sekreterare – C Dackeus
  • Ledamöter – Ulla Billving, Maria Kuha Palm, Staffan Almborg, Roland Åberg
  • Suppleanter – Gunnel Tempte, Eva Kai Larsen

Förtroendevalda

  • Revisorer – Lars Svensson, Per Arvidsson
  • Valberedning – Eva Backström Rydin och Claes Öström

Läs mer om våra olika arbetsgrupper här!

Se förra årets förtroendevalda här!