Förtroendevalda-2017-18

Styrelsen 2017-2018 valdes på årsmötet i september 2017.

Föreningens styrelse 2017-2018

  • Ordförande – A Engberg
  • Kassör – R Selin
  • Sekreterare – C Dackeus
  • Ledamöter – Roland Åberg, Marie Ringström, Preben Rydin, Camilla Knobe
  • Suppleanter – Eva Kai-Larsen, Karin Nordblom

Förtroendevalda

  • Revisorer – Lars Svensson, Per Arvidsson
  • Valberedning – Eva Backström Rydin och Claes Öström

Läs mer om våra olika arbetsgrupper här!

Se förra årets förtroendevalda här!