Förtroendevalda 2018-19

Styrelsen 2018-2019 valdes på årsmötet i september 2018.

Föreningens styrelse 2018-2019

  • Ordförande –Rutger Selin
  • Kassör – Preben Rydin
  • Sekreterare – Andreas Engberg
  • Ledamöter – Roland Åberg, Marie Ringström, , Camilla Knobe, Eva Kai-Larsen
  • Suppleanter – Karin Nordblom, Malin Wennberg

Förtroendevalda

  • Revisorer – Lars Svensson, Per Arvidsson
  • Valberedning – Eva Backström Rydin

Läs mer om våra olika arbetsgrupper här!

Se förra årets förtroendevalda här!