Öppet brev till Ekedalsskolan

Föräldrar och boende i Höjdhagen har vid flera tillfällen vänt sig till Ekedalsskolan om trafikmiljöproblemen i samband med lämning och hämtning vid skolan.
I samband med skolstarten i år skrev vår arbetsgrupp för trafikfrågor ett Öppet brev adresserat till Ekedalsskolan. Efter ytterligare påstötningar från vår sida säger sig nu skolledningen vara villig att informera om problemen men klarar naturligtvis inte av detta ensamt. Ett fullgott stöd från Värmdö kommun är en förutsättning för framgång liksom från Gustavsbergs Vägförening. Vi har därför också skickat vårt öppna brev till dem.
Höjdhagens Villaägareförening ställer sig bakom problemanalys och förslag till lösningar som redovisas i brevet. Vi kommer framöver aktivt bevaka och påverka trafikfrågorna i Gustavsberg och i Höjdhagen.