Styrelsemöte 1

Styrelsens första möte ägde rum den 8/10.

Innan mötet samlades några från styrelsen i runda huset för att ta del av kommunens planer kring trafiken i Gustavsberg.

Ny information gällande bygglov för friggebodar och andra byggnader på fastigheten har kommit upp då en av styrelsens medlemmar blivit stoppad att bygga en liten bod. Vi utreder saken vidare och försöker stämma möte med kommunens antikvarie. Det som verkar gälla är att det krävs bygglov för att bygga på kulturskyddad mark så kolla noga vad som gäller innan ni börjar lägga tid och pengar på att bygga.

Ansökan för föreningens bildande har skickats in till skatteverket och vi väntar nu på ett godkännande.

I arbetet med trafikfrågan i Höjdhagen och kring skolan har kontakt tagits med skolan och kommunen. Ett möte är inplanerat med kommunen för vidare diskussion. Har ni synpunkter som ni vill ska tas upp med kommunen angående trafiksituationen så maila till trafik@hojdhagen.se innan fredag 16/10.

Protokoll från mötet med mer information kan ni läsa här: Höjdhagens Villaägareförening möte 8 oktober 2015